Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Nová strategie EU zaměřená na zdraví zvířat (2007–2013) do kategorie

Živočišná výroba - Archiv > Živočišná výroba - Archiv> Zemědělství - Archiv
Veterinární záležitosti > Živočišná výroba - Archiv> Veterinární záležitosti> Živočišná výroba - Archiv

Nová strategie EU zaměřená na zdraví zvířat (2007–2013)

Vydáno: 29.4.2008
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Je založená na principu “prevence je lepší než léčba”.

Politika Společenství zaměřená na zdraví zvířat (The Community Animal Health Policy, CAHP) se týká zdravotního stavu všech zvířat v EU určených pro potraviny, hospodaření, sport, zábavu, mazlíčků a zvířat v zoologických zahradách. Zahrnuje také zvířata žijící volně v přírodě a zvířata používaná k pokusným účelům a to tehdy, jestliže existuje riziko přenosu nemocí na jiná zvířata nebo na člověka.
CAHP je pevně spojena s povinnostmi v rámci EU, která vycházejí z dohody týkající se sanitárních a fytosanitárních (SPS) opatření schválených v roce 1994 v souvislosti se Světovou obchodní organizací (WTO). Cílem této dohody je minimalizovat negativní účinky neopodstatněných zdravotních barier pro mezinárodní obchod.

CAHP má čtyři hlavní cíle:
1. Zajistit vysokou úroveň veřejného zdraví a bezpečnosti potravin tím, že se bude minimalizovat výskyt biologických a chemických rizik pro člověka.
2. Podporovat dobrý zdravotní stav zvířat prevencí/snižováním výskytu onemocnění zvířat.
3. Zvýšit hospodářský růst/soudržnost/konkurenceschopnost zajišťováním volného pohybu zboží a přiměřených přesunů zvířat.
4. Podporovat praktiky hospodaření a pohody zvířat, které neohrožují zvířata a minimalizují vlivy na životní prostředí ve shodě se strategií EU týkající se udržitelného rozvoje.
 
CAHP zahrnuje devět politických oblastí:
1. Vnitřní trh Společenství
2. Preventivní opatření týkající se importů
3. Kontrola, likvidace, monitoring nemocí zvířat
4. Dosledovatelnost
5. Výživa zvířat, aditiva určená do krmiv
6. Veterinární léčiva
7. Výzkum
8. Věda
9. Finanční hlediska
 
Zdroj: Evropská komise
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021