Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Nová vysoce výnosná transgenní odrůda cizrny do kategorie

Geneticky modifikované potraviny a krmiva > Geneticky modifikované potraviny a krmiva
Aktuality > Aktuality

Nová vysoce výnosná transgenní odrůda cizrny

Vydáno: 21.3.2022
Tisk článku
Autor: BIOTRIN
Informace organizace BIOTRIN

Skupina vědců z indického Národního ústavu pro výzkum genomu rostlin (NIPGR) nedávno úspěšně vyvinula novou vysoce výnosnou transgenní odrůdu cizrny nesoucí název Desi. Transgenní linie byly rozšířeny až do čtvrté generace, která již snášela periodické podmínky omezeného přísunu vody a měla vyšší obsah minerálních látek (zinku, železa, draslíku, mědi) v semenech. Byl u ní také zaznamenán robustní nárůst kořenové sítě a vyšší výnos semen až o 25 %, aniž by došlo ke snížení obsahu bílkovin.

Cizrna patří mezi nejvýznamnější luštěniny s roční produkcí více než 14,2 milionu tun, přičemž většina její produkce pochází z rozvojových zemí, kde je také jedním z hlavních zdrojů bílkovin. Její výnosy však ani zdaleka nenaplňují její potenciál, neboť je obvykle pěstována na okrajových půdách se zbytkovou vlhkostí. Nová transgenní odrůda by však mohla přispět k řešení těchto problémů.

Důležitým aspektem ve vývoji semen rostlin je schopnost kořenů přizpůsobit se abiotickým stresům a také dostupnost půdních zdrojů včetně vody a minerálních látek. Bylo prokázáno, že rostliny s větším kořenovým systémem vykazovaly zvýšenou schopnost soutěžit o živiny a přežívat v podmínkách s nedostatkem živin. U mnoha plodin byla také prokázána přímá úměra mezi odolností vůči vodnímu deficitu a velikostí kořenů. 

Při růstu a vývoji kořenů hrají zásadní roli různé fytohormony, především auxin a cytokinin. Auxin podporuje tvorbu větvení kořenů, tedy tvorbu postranních kořenů, zatímco působení cytokininu má za následek inhibici tvorby těchto kořenů. Přítomnost cytokininu lze ovlivnit enzymy degradujícími cytokinin, a to cytokinin oxidázami/dehydrogenázami (CKX). Gen kódující tyto enzymy je u cizrny exprimován pod promotorem genu wrky31. Právě tento promotor byl ve studii vybrán za účelem modulace hladiny cytokininu v kořenech a za účelem zkoumání vlivu vyčerpání cytokininu na růst a architekturu kořenů a následně také na výnos a produktivitu cizrny. 

Studie poukazuje především na to, že by manipulace s hladinami cytokinů mohla být účinným přístupem k vývoji nových, vysoce výnosných odrůd nejen cizrny, ale také dalších luštěnin.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje:

 

Zdroj článku: BIOTRIN

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021