Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Nové aplikace aditiv do krmiv do kategorie

Živočišná výroba - Archiv > Živočišná výroba - Archiv> Zemědělství - Archiv

Nové aplikace aditiv do krmiv

Vydáno: 3.10.2007
Tisk článku
EFSA–FEEDAP vydal stanovisko k novým aplikacím aditiv: Lantharenol, Calsporin, Natuphos a Coxidin.
Evropský úřad pro bezpečnost potravin – panel pro aditiva a produkty nebo látky používané do živočišných krmiv (EFSA–FEEDAP) vydal koncem září 2007 několik stanovisek týkajících se těchto aditiv určených pro živočišná krmiva:
 
* Lantharenol® (27. 9. 2007)
Jde o obchodní název pro oktahydrát uhličitanu lanthanu, což je syntetické aditivum určené do kompletního krmiva pro dospělé kočky. Uvádí se, že aplikací tohoto aditiva se snižuje absorpce fosforu ve střevech a tím se zamezuje vzniku chronické nedostatečnosti jater u stárnoucích zvířat. Je navrženo přidávat aditivum v množství 1 500–7 500 mg/kg kompletního krmiva, přičemž aplikovat by se mělo po celou dobu dospělosti zvířete.
EFSA při svém posuzování neshledal negativní účinky přípravku, toxikologické studie poskytly dostatečný důkaz o bezpečnosti přípravku Lantharenol®.
 
Příloha: EFSA: Lantharenol
 
* Calsporin® (26. 9. 2007)
Jde o preparát obsahující Bacillus subtilis, který je určen jako aditivum do krmiv pro výkrm kuřat – ve funkci stabilizátoru střevní flóry. Uvedené aditivum je schváleno podle nařízení (ES) č. 1831/2003 do roku 2016 pro použití k výkrmu v dávce 1 x 109 KTJ/kg kompletního krmiva (odpovídá 100 mg/kg kompletního krmiva).
Žadatel nově požaduje schválení změny dávkování a to zavedením minimální dávky 5 x 108 KTJ/kg kompletního krmiva (50 mg/kg) a ponechání současné dávky jako dávky maximální.
Vzhledem k tomu, že bezpečnost nejnižší dávky aditiva je pokryta již vydaným souhlasem, vydal EFSA–FEEDAP stanovisko pouze k účinnosti nejnižší dávky. Na základě posouzení výsledků čtyř pokusů došel panel FEEDAP k závěru, že existují důkazy o účinnosti navrhované nejnižší dávky přípravku Calsporin®.
 
Příloha: EFSA: Calsporin
 
* Natuphos® (26. 9. 2007)
Enzymový přípravek (3-fytáza) Natuphos® je aditivum, které se vyrábí pomocí geneticky modifikovaného organismu Aspergillus niger (CBS 101.672). EFSA se již dříve vyjádřil k bezpečnosti a účinnosti tohoto prostředku pro výkrm selat, prasat, prasnic, kuřat, slepic (nosnic) a krůt. Nově se EFSA-FEEDAP zabýval stanovením bezpečnosti a účinnosti aditiva pro výkrm kachen.
Pozitivní vliv suplementace u kachen byl zjištěn při aplikaci dávky 300 FTU Natuphos®/kg kompletního krmiva (minimální dávka).
[Pozn.: FTU je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol anorganického fosfátu z fytátu sodného za 1 minutu při pH 5,5 a teplotě 37 °C]
 
Příloha: EFSA: Natuphos
 
* Coxidin® 25% (monensin sodný) (25. 9. 2007)
EFSA obdržel požadavek od Evropské komise, aby se vyjádřil k žádosti na snížení minimálního množství monensinu sodného (Mo-Na) z preparátu Coxidin® 25% v kompletním krmivu pro krůty, a to ze současných 90 mg/kg na 60 mg/kg.
Na základě posouzení pěti studií zaměřených na výkrm krůt došel panel FEEDAP k závěru, že 60 mg Mo-Na z přípravku Coxidin®/kg lze považovat za minimální účinnou dávku pro regulaci kokcidióz u krůt.
 
Příloha: EFSA: Coxidin
 
EFSA
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021