Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Nové nařízení o plastech určených pro styk s potravinami do kategorie

Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace

Nové nařízení o plastech určených pro styk s potravinami

Vydáno: 4.2.2011
Tisk článku
Autor: Ing. Irena Suková
Nařízení 10/2011/ES zrušuje, nahrazuje a aktualizuje směrnice 80/766/EHS, 81/432/EHS, a 2002/72/ES. Použije se ode dne 1. května 2011.

Nařízení 10/2011/ES o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami  je zvláštním opatřením ve smyslu čl. 5 odst. 1 nařízení 1935/2004/ES o materiálech určených ke styku s potravinami.
Dosavadní směrnice 2002/72/ES o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami, která stanovovala základní pravidla pro výrobu materiálů a předmětů z plastů byla šestkrát podstatně změněna. Cílem nového předpisu je zajištění přehlednosti, vypuštění nadbytečných a zastaralých částí, začlenění nových požadavků a odstranění nutnosti zdlouhavé tranpozice do národních předpisů.

Oblast působnosti nařízení se rozšiřuje např. i na plastové vrstvy ve vícevrstvých materiálech a předmětech z více materiálů. Stanovuje se postup posouzení rizika a povolování použití monomerů, dalších výchozích látek a přísad včetně mikroorganismů používaných k produkci polymerů.

Stanovuje se jediný seznam použitelných látek, ať tyto mají být používány jako monomer nebo jako další výchozí látky nebo přísady.

Jsou stanovena pravidla pro posuzování látek, které nejsou zařazeny do seznamu Unie.
Pro posuzování rizika a používání barviv a rozpouštědel v plastech dosud nejsou stanoveny předpisy na úrovni EU, takže jejich používání bude i nadále podléhat národním právním předpisům.

Příloha 1 - Seznam Unie povolených monomerů, jiných výchozích látek, makromolekul získávaných mikrobiální fermentací, přídatných látek a pomocných látek pro výrobu polymerů
Příloha II – Specifické migrační limity
Příloha III – Simulanty potravin (nahrazuje přílohu směrnice Rady 85/572/EHS)
Příloha IV – Prohlášení o shodě
Příloha V - Zkouška shody
Příloha VI – Srovnávací tabulky tohoto nařízení se zrušenými směrnicemi

S účinkem ode dne 1. května 2011 se ruší:
směrnice 80/766/EHS (analytická metoda ES pro úřední kontrolu obsahu monomerního vinylchloridu),
směrnice 81/432/EHS (analytická metoda ES pro úřední kontrolu vinylchloridu uvolňovaného z materiálů),
směrnice 2002/72/ES (o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami).

Odkazy na zrušené směrnice se považují za odkazy na nařízení 10/2011/ES.

Materiály a předměty, které byly v souladu s právními předpisy uvedeny na trh před 1. květnem 2011, mohou být na trh uváděny do 31. prosince 2012.

Úřední věstník EU L 12, 15.01.2011, s.1

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2018