Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Nové nařízení s metodami analýzy mléka a mléčných výrobků do kategorie

Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace

Nové nařízení s metodami analýzy mléka a mléčných výrobků

Vydáno: 2.4.2008
Tisk článku
Nařízení 273/2008/ES stanovuje pravidla pro analýzy a hodnocení jakosti mléka a mléčných výrobků a ruší nařízení 213/2001/ES. Použije se od 31. 3. 2008.
K nařízení 1255/1999/ES o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky bylo (v r. 2001) vydáno prováděcí nařízení 213/2001/ES stanovující pravidla pro provádění analýz a metody hodnocení. Nyní však již bylo nutno provést zásadní změny, jednak v souvislosti s technickým pokrokem v analytických metodách, jednak proto, že chyběly metody pro hodnocení vlastností požadovaných pozdějšími předpisy. Pro některé analýzy existují metody CEN, IDF, ISO nebo AOAC, ale pro některé nejsou na mezinárodní úrovni schváleny metody, které by se používaly jako referenční. Proto bylo vydáno nařízení 273/2008/ES, které určuje referenční metody pro chemickou, fyzikální, mikrobiologickou a organoleptickou analýzu a pravidla pro hodnocení souladu zjištěných hodnot jakosti mléka a mléčných výrobků s požadavky. Stanovují se i zásady pro používání rutinních metod. Stanovují se pravidla pro stanovení tzv. „stopovacích“ látek přidávaných do smetany nebo másla podle nařízení 1898/2005/ES týkajícím se podpory odbytu smetany a másla (triglicerid kyseliny enanthové, vanilin, ethylester beta-apo-8´karotenové kyseliny, β-sitosterol nebo stigmasterol). Kromě jiného se stanovují metody na zjištění přídavku kravského mléka při výrobě sýrů z mléka jiných přežvýkavců, pokud jsou na sýry poskytovány náhrady. Neexistují-li žádná ustanovení pro odběr vzorku, použije se ustanovení uvedené v normě ISO 707 IDF 50, Mléko a mléčné výrobky – Směrnice pro odběr vzorků.
Toto nařízení se použije od 31. 3. 2008 a původní nařízení 213/2001/ES se zrušuje.
 
Seznam příloh
Příloha I: Seznam referenčních metod (podle příslušnosti k určitým ustanovením nařízení 2771/1999/ES, 1898/2005/ES, 2921/90/ES, 214/2001/ES, 2658/87/ES, 2535/2001/ES, 1282/2006/ES; většinou odkazy na další přílohy)
Příloha II: Zhodnocení splnění zákonem stanovené mezní hodnoty s ohledem na šarži
Příloha III: Hodnocení posuzovatelů a spolehlivost výsledků organoleptických analýz
Příloha IV: Organoleptické hodnocení másla
Příloha V: Stanovení obsahu trigliceridu kyseliny enanthové v másle, máselném oleji a smetaně plynovou chromatografickou analýzou triglyceridů
Příloha VI: Stanovení obsahu vanilinu v zahuštěném másle nebo smetaně pomocí HPLC
Příloha VII: Spektrometrické kvantitativní stanovení ethylesteru beta-apo-8´karotenové kyseliny v másle a zahuštěném másle
Příloha VIII: Stanovení obsahu sitosterolu nebo stigmasterolu v másle a zahuštěném másle plynovou chromatografií v kapilární koloně
Příloha IX: Referenční metoda pro zjišťování kravského mléka a kaseinátů v sýrech z ovčího, kozího nebo buvolího mléka nebo jejich směsí
Příloha X: Referenční metoda pro zjišťování koliformních bakterií v másle, sušeném odstředěném mléce, kaseinu a kaseinátech
Příloha XI: Stanovení laktózy v krmných směsích
Příloha XII: Zjišťování syřidlové syrovátky v sušeném odstředěném mléce určeném pro veřejné skladování na základě stanovení kaseinomakropeptidů pomocí HPLC
Příloha XIII: Stanovení sušiny ze syřidlové syrovátky v sušeném odstředěném mléce a ve směsích uvedených v nařízení 2799/1999/ES
Příloha XIV: Kvantitativní stanovení fysfatidylserinu a fosfatidyletanolaminu v sušeném odstředěném mléce
Příloha XV: Zjištění antimikrobiálních reziduí v sušeném odstředěném mléce
Příloha XVI: Kvantitativní stanovení sušeného odstředěného mléka v krmných směsích enzymatickou koagulací parakaseinu
Příloha XVII: Zjištění škrobu v sušeném odstředěném mléce, denaturovaném sušeném mléce a krmných směsích
Příloha XVIII: Stanovení vlhkosti v sušené smetaně
Příloha XIX: Stanovení vlhkosti v sušeném kysaném podmáslí
Příloha XX: Referenční metoda stanovení čistoty mléčného tuku plynovou chromatografickou analýzou triglyceridů (2. revize)
Příloha XXI: Postup použitelný v případě zpochybnění výsledků analýzy (chemická analýza)
Příloha XXII: Srovnávací tabulka
 
Úřední věstník ES, L 88, 29.03.2008, s.1
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021