Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Nové potravinářské předpisy EU – leden 2007 do kategorie

Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace

Nové potravinářské předpisy EU – leden 2007

Vydáno: 2.2.2007
Tisk článku
Autor: Ing. Marta Pospíšilová
Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.
Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Official Journal EC.
VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ
Rozhodnutí 18/2007/ES, kterým se schvalují pohotovostní plány pro tlumení slintavky a kulhavky podle směrnice 2003/85/ES
OJ L 7, 2007, 12.01.2007, s.36
Rozhodnutí 19/2007/ES, kterým se schvalují pohotovostní plány pro tlumení klasického moru prasat podle směrnice 2001/89/ES
OJ L 7, 2007, 12.01.2007, s.38
Rozhodnutí 21/2007/ES, kterým se mění rozhodnutí 2005/760/ES, pokud jde o některá ochranná opatření související s vysoce patogenní influenzou ptáků a dovozem ptáků jiných než drůbež do Společenství
OJ L 7, 2007, 12.01.2007, s.44
Rozhodnutí 22/2007/ES, kterým se mění rozhodnutí 2006/875/ES, kterým se schvalují programy eradikace a sledování chorob zvířat a některých přenosných spongiformních encefalopatií (TSE) a programy prevence zoonóz, předložené členskými státy pro rok 2007
OJ L 7, 2007, 12.01.2007, s.46
Rozhodnutí 23/2007/ES, kterým se mění dodatek B přílohy VII aktu o přistoupení z roku 2005, pokud jde o některá zařízení v odvětví masa, mléka a ryb v Rumunsku
OJ L 8, 13.01.2007, s.9
Rozhodnutí 24/2007/ES, kterým se schvalují pohotovostní plány pro tlumení influenzy ptáků a newcastleské choroby
OJ L 8, 13.01.2007, s.26
Rozhodnutí 26/2007/ES, kterým se mění dodatek k příloze VI aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska, pokud jde o některá zařízení na zpracování mléka v Bulharsku
OJ L 8, 13.01.2007, s.35
Rozhodnutí 27/2007/ES, kterým se přijímají určitá přechodná opatření týkající se dodávek syrového mléka do zpracovatelských zařízení a jeho zpracování v Rumunsku s ohledem na požadavky nařízení 852/2004/ES a 853/2004/ES
OJ L 8, 13.01.2007, s.45
Rozhodnutí 29/2007/ES, kterým se stanoví přechodná opatření pro některé produkty živočišného původu, na něž se vztahuje nařízení 853/2004/ES, dovezené ze třetích zemí do Bulharska a Rumunska před dnem 1. ledna 2007
OJ L 8, 13.01.2007, s.57
Rozhodnutí 30/2007/ES, kterým se stanoví přechodná opatření pro uvádění na trh některých produktů živočišného původu získaných v Bulharsku a Rumunsku
OJ L 8, 13.01.2007, s.59
Rozhodnutí 31/2007/ES, kterým se stanoví přechodná opatření, pokud jde o odesílání některých produktů z odvětví masa a mléka, na které se vztahuje nařízení 853/2004/ES, z Bulharska do jiných členských států
OJ L 8, 13.01.2007, s.61
 
RYBY a vodní živočichové
Nařízení 41/2007/ES, kterým se na rok 2007 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovu
OJ L 15, 20.01.2007, s.1
 
Úřední věstník Evropské Unie, od 1. 1. do 31. 1. 2007
 
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021