Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Nové potravinářské předpisy EU – leden 2014 do kategorie

Aktuality legislativa > Aktuality legislativa
Aktuality > Aktuality

Nové potravinářské předpisy EU – leden 2014

Vydáno: 31.1.2014
Tisk článku
Autor: Mgr. Jana Beránková
Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.
Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol číslovaných stejně jako v souhrnu „Seznam potravinářských předpisů EU, část 1 a část 2“.
Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
http://eur-lex.europa.eu/JOMonth.do?year=2014&month=1  

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU

Prováděcí nařízení 19/2014/EU, kterým se mění příloha nařízení 37/2010/EU o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku chloroform
OJ L 8, 11.01.2014, s.18
Prováděcí nařízení 20/2014/EU, kterým se mění příloha nařízení 37/2010/EU  o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku butafosfan
OJ L 8, 11.01.2014, s.20
Prováděcí rozhodnutí 2014/43/EU týkající se některých prozatímních ochranných opatření v souvislosti s africkým morem prasat v Litvě (oznámeno pod číslem C(2014) 501)
OJ L 26, 29.01.2014, s.44

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Nařízení 51/2014/EU, kterým se mění příloha II nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro dimethomorf, indoxakarb a pyraklostrobin v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 16, 21.01.2014, s.13
Nařízení 36/2014/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro aminopyralid, chlorantraniliprol, cyflufenamid, mepikvát, metalaxyl-M, propamokarb, pyriofenon a chinoxyfen v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 17, 21.01.2014, s.1
Nařízení 61/2014/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro cyromazin, fenpropidin, formetanát, oxamyl a tebukonazol v některých produktech nebo na jejich povrchu
OJ L 22, 25.01.2014, s.1
Nařízení 79/2014/EU, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro bifenazát, chlorprofam, esfenvalerát, fludioxonil a thiobenkarb v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 27, 30.1.2014, s.9
Prováděcí nařízení 85/2014/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinné látky sloučeniny mědi
OJ L 28, 31.01.2014, s.34

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí rozhodnutí 2014/27/EU o finanční podpoře Unie na rok 2014 pro referenční laboratoře Evropské unie (oznámeno pod číslem C(2014) 104)
OJ L 16, 21.01.2014, s.41

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN
Nařízení 59/2014/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o použití oxidu siřičitého – siřičitanů (E 220–228) v aromatizovaných vinných výrobcích
OJ L 21, 24.01.2014, s.9

6. KRMIVA
Nařízení 5/2014/EU, kterým se mění směrnice 2008/38/ES, kterou se stanoví seznam určených užití krmiv pro zvláštní účely výživy
OJ L 2, 07.01.2014, s.3
Prováděcí nařízení 84/2014/EU o povolení přípravků Pediococcus pentosaceus DSM 14021, Pediococcus pentosaceus DSM 23688 nebo Pediococcus pentosaceus DSM 23689 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat
OJ L 28, 31.1.2014, s.30

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)
Rozhodnutí 2014/9/EU ze dne 18. prosince 2013 o změně rozhodnutí 2010/2/EU a 2011/278/EU, pokud jde o odvětví a pododvětví, u nichž se má za to, že jim hrozí značné riziko úniku uhlíku (oznámeno pod číslem C(2013) 9186)
OJ L 9, 14.01.2014, s.9

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY
Směrnice 2013/59/Euratom ze dne 5. prosince 2013, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy ochrany před nebezpečím vystavení ionizujícímu záření a zrušují se směrnice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom
OJ L 13, 17.01.2014, s.1

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ

Nařízení 40/2014/EU, kterým se schvaluje zdravotní tvrzení při označování potravin jiné než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí a kterým se mění nařízení 432/2012/EU
OJ L 14, 18.01.2014, s.8
Prováděcí nařízení 57/2014/EU, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Třeboňský kapr (CHZO))
OJ L 20, 23.01.2014, s.4
Nařízení 78/2014/EU  ze dne 22. listopadu 2013, kterým se mění přílohy II a III nařízení 1169/2011/EU o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, pokud jde o některé obiloviny vyvolávající alergie nebo nesnášenlivost a potraviny s přidanými fytosteroly, estery fytosterolů, fytostanoly nebo estery fytostanolů
OJ L 27, 30.01.2014, s.7

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

Rozhodnutí 2014/44/EU o uzavření revidovaného znění Memoranda o porozumění se Spojenými státy americkými ohledně dovozu hovězího masa ze zvířat, jimž se nepodávaly určité růstové hormony, a ohledně vyšších cel, která Spojené státy uplatňují na některé produkty Evropské unie
OJ L 27, 30.01.2014, s.1

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ

Prováděcí nařízení 25/2014/EU, kterým se mění nařízení 1251/2008/ES, pokud jde o položku týkající se Kanady v seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž mohou být někteří vodní živočichové dováženi do Unie
OJ L 9, 14.01.2014, s.5
Prováděcí rozhodnutí 2014/12/EU, kterým se mění rozhodnutí 2010/221/EU, pokud jde o vnitrostátní opatření pro prevenci zavlečení některých nákaz vodních živočichů do částí Irska, Finska, Švédska a Spojeného království (oznámeno pod číslem C(2014) 26)
OJ L 11, 16.01.2014, s.6
Nařízení 43/2014/EU, kterým se pro rok 2014 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací
OJ L 24, 28.01.2014, s.1

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

Prováděcí nařízení 50/2014/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 170/2013/EU, kterým se stanoví přechodná opatření v odvětví cukru z důvodu přistoupení Chorvatska
OJ L 16, 21.1.2014, s.11

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY – metody měření

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNAÚřední věstník EU, 1. – 31. 1. 2014
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021