Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Nové potravinářské předpisy EU – únor 2020 do kategorie

Aktuality legislativa > Aktuality legislativa
Aktuality > Aktuality

Nové potravinářské předpisy EU – únor 2020

Vydáno: 25.3.2020
Tisk článku
Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU: https://eur-lex.europa.eu/oj/2020/02/direct-access.html?ojYear=2020


0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Prováděcí rozhodnutí 2020/201/EU, kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (oznámeno pod číslem C(2020) 541)
OJ L 42, 14/02/2020, s. 17

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI
Nařízení 2020/205/EU, kterým se mění nařízení 2073/2005/ES, pokud jde o salmonely v mase plazů
OJ L 43, 17/02/2020, s. 63

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2020/175/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2020/47/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2020) 62)
OJ L 35, 07/02/2020, s. 23
Prováděcí rozhodnutí 2020/210/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2020/47/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2020) 963)
OJ L 43, 17/02/2020, s. 77
Prováděcí rozhodnutí 2020/220/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2020) 979)
OJ L 44, 18/02/2020, s. 19
Prováděcí rozhodnutí 2020/240/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2020/47/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2020) 1082)
OJ L 48, 21/02/2020, s. 12
Prováděcí rozhodnutí 2020/281/EU, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí 2020/47/EU o ochranných opatřeních v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků podtypu H5N8 v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2020) 1248)
OJ L 59, 28/02/2020, s. 13

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí nařízení 2020/178/EU o prezentaci informací cestujícím přijíždějícím nebo přilétajícím ze třetích zemí a zákazníkům poštovních služeb a profesionálních provozovatelů, pokud jde o zákazy týkající se dovozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území Unie, v souladu s nařízením 2016/2031/EU
OJ L 37, 10/02/2020, s. 1
Nařízení 2020/192/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro prochloraz v některých produktech nebo na jejich povrchu
OJ L 40, 13/02/2020, s. 4
Prováděcí směrnice 2020/177/EU, kterou se mění směrnice 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES, směrnice 93/49/EHS a 93/61/EHS a prováděcí směrnice 2014/21/EU a 2014/98/EU, pokud jde o škodlivé organismy rostlin na osivu a dalším rozmnožovacím materiálu rostlin (Text s významem pro EHP)
OJ L 41, 13/02/2020, s. 1
Prováděcí nařízení 2020/202/EU ze dne 4. října 2019 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Iodine Teat Dip Products“
OJ L 43, 17/02/2020, s. 1

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN
Prováděcí nařízení 2020/230/EU, kterým se zahajuje šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením 2015/83/EU na dovoz glutamátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky a kterým se zavádí celní evidence tohoto dovozu
OJ L 47, 20/02/2020, s. 9
Nařízení 2020/268/EU, kterým se mění příloha III nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o použití kyseliny sorbové (E 200) v kapalných barvicích přípravcích k ozdobnému barvení vaječných skořápek
OJ L 56, 27/02/2020, s. 4
Nařízení 2020/279/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o používání sójové hemicelulosy (E 426)
OJ L 59, 28/02/2020, s. 6

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 2020/146/EU, kterým se mění nařízení 333/2010/EU, prováděcí nařízení 2017/2312/EU, prováděcí nařízení 2018/1081/EU, prováděcí nařízení 2016/897/EU, prováděcí nařízení 2019/893/EU a nařízení 184/2011/EU, pokud jde o povolení přípravku Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) jako doplňkové látky
OJ L 31, 04/02/2020, s. 3
Prováděcí nařízení 2020/147/EU o povolení přípravku Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 jako doplňkové látky pro odstavená selata, prasnice (neboť má přínos pro sající selata) a dojnice a o změně nařízení 2148/2004/ES, 1288/2004/ES a 1811/2005/ES (držitel povolení S.I. Lesaffre)
OJ L 31, 04/02/2020, s. 7
Prováděcí nařízení 2020/148/EU o povolení robenidinu hydrochloridu (Robenz 66G) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat a o změně nařízení 1800/2004/ES (držitel povolení Zoetis SA)
OJ L 33, 05/02/2020, s. 1
Prováděcí nařízení 2020/149/EU o obnovení povolení Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 jako doplňkové látky pro jehňata a koně a o zrušení nařízení 1293/2008/ES a 910/2009/ES (držitel povolení Danstar Ferment AG, v Unii zastoupená Lallemand SAS)
OJ L 33, 05/02/2020, s. 5
Prováděcí nařízení 2020/150/EU o povolení přípravku 6-fytázy z Komagataella phaffii CGMCC 12056 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, odchov kuřat a kuřice a výkrm, snášku nebo odchov menšinových druhů drůbeže (držitel povolení Andrés Pintaluba S.A.)
OJ L 33, 05/02/2020, s. 9
Prováděcí nařízení 2020/151/EU o povolení přípravku Pediococcus acidilactici CNCM I-462 jako doplňkové látky pro výkrm a chov všech druhů prasat kromě prasnic, všechny druhy ptactva, všechny druhy ryb a všechny korýše a o zrušení nařízení 911/2009/ES, 1120/2010/EU a 212/2011/EU a prováděcích nařízení 95/2013/EU, 413/2013/EU a 2017/2299/EU (držitel povolení Danstar Ferment AG, zastoupený v Unii společností Lallemand SAS)
OJ L 33, 05/02/2020, s. 12
Prováděcí nařízení 2020/157/EU o povolení tartrazinu jako doplňkové látky pro psy, kočky, okrasné ryby, okrasné ptactvo živící se zrním a malé hlodavce
OJ L 34, 06/02/2020, s. 15
Prováděcí nařízení 2020/159/EU o obnovení povolení Enterococcus faecium DSM 7134 jako doplňkové látky pro odstavená selata a výkrm prasat a o zrušení nařízení 538/2007/ES (držitel povolení Lactosan Starterkulturen GmbH & Co)
OJ L 34, 06/02/2020, s. 22
Prováděcí nařízení 2020/160/EU o povolení přípravku z oreganového oleje, kmínového oleje, karvakrolu, methylsalicylátu a L-mentolu jako doplňkové látky pro odstavená selata (držitel povolení Biomin GmbH)
OJ L 34, 06/02/2020, s. 25
Prováděcí nařízení 2020/161/EU o obnovení povolení látky Bacillus subtilis DSM 17299 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat a o zrušení nařízení 1137/2007/ES (držitel povolení Chr. Hansen A/S)
OJ L 34, 06/02/2020, s. 28
Prováděcí nařízení 2020/162/EU o povolení přípravku Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 jako doplňkové látky pro výkrm krůt (držitel povolení Danstar Ferment AG, zastoupený společností Lallemand SAS)
OJ L 34, 06/02/2020, s. 31
Prováděcí nařízení 2020/163/EU o povolení přípravku muramidázy z Trichoderma reesei DSM 32338 jako doplňkové látky pro výkrm krůt, odchov krůt, odchov kuřat a odchov jiných druhů drůbeže (držitel povolení DSM Nutritional products Ltd., v Unii zastoupený společností DSM Nutritional Products Sp. Z o.o)
OJ L 34, 06/02/2020, s. 34
Prováděcí nařízení 2020/164/EU o povolení 6-fytázy ze Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) jako doplňkové látky pro všechny druhy ptactva a všechny druhy prasat a o zrušení nařízení 379/2009/ES (držitel povolení Danisco (UK) Ltd, podnikající pod názvem Danisco Animal Nutrition a zastoupený společností Genencor International B.V.)
OJ L 34, 06/02/2020, s. 37
Prováděcí nařízení 2020/165/EU o povolení endo-1,4-β-mannosidasy z Paenibacillus lentus DSM 32052 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, pro odchov kuřat a kuřice, výkrm nebo odchov krůt a pro menšinové druhy drůbeže a o zrušení nařízení 786/2007/ES (držitel povolení Elanco GmbH)
OJ L 34, 06/02/2020, s. 40
Prováděcí nařízení 2020/166/EU o obnovení povolení 6-fytázy ze Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, nosnice, výkrm krůt, výkrm kachen, odstavená selata, výkrm prasat a prasnice a o zrušení nařízení 785/2007/ES (držitel povolení Danisco (UK) Ltd, podnikající pod názvem Danisco Animal Nutrition a zastoupený společností Genencor International B.V.)
OJ L 34, 06/02/2020, s. 43
Prováděcí nařízení 2020/172/EU o obnovení povolení 3-fytázy z Aspergillus niger (CBS 101.672) jako doplňkové látky pro odstavená selata, výkrm prasat, prasnice, výkrm kuřat, výkrm krůt, nosnice, kachny a všechny ostatní menšinové druhy ptactva a okrasné ptactvo, o novém povolení pro odchov kuřat a kuřice, odchov krůt a nosnic a sající selata a o zrušení nařízení 243/2007/ES, 1142/2007/ES, 165/2008/ES, 505/2008/ES a 327/2010/EU (držitel povolení BASF SE)
OJ L 35, 07/02/2020, s. 6
Prováděcí nařízení 2020/173/EU o povolení briliantové modři FCF jako doplňkové látky pro kočky a psy
OJ L 35, 07/02/2020, s. 9
Prováděcí nařízení 2020/180/EU o povolení přípravku z Bacillus subtilis KCCM 10673P a Aspergillus oryzae KCTC 10258BP jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 37, 10/02/2020, s. 5
Prováděcí nařízení 2020/196/EU o obnovení povolení endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus niger CBS 109.713 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, výkrm krůt, odchov krůt, menšinové druhy ptactva (s výjimkou nosnic) a okrasné ptactvo a o zrušení nařízení 1380/2007/ES, 1096/2009/ES a prováděcího nařízení 843/2012/EU (držitel povolení BASF SE)
OJ L 42, 14/02/2020, s. 1
Prováděcí nařízení 2020/197/EU o povolení látky Allura Red AC jako doplňkové látky pro kočky a psy
OJ L 42, 14/02/2020, s. 4
Prováděcí nařízení 2020/207/EU, kterým se mění nařízení 142/2011/EU, pokud jde o dovoz krmiva pro zvířata v zájmovém chovu ze Saúdské Arábie
OJ L 43, 17/02/2020, s. 69
Prováděcí nařízení 2020/228/EU o povolení erythrosinu jako doplňkové látky pro psy a kočky
OJ L 47, 20/02/2020, s. 1
Prováděcí nařízení 2020/229/EU o povolení L-tryptofanu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 47, 20/02/2020, s. 5
Prováděcí nařízení 2020/238/EU o povolení L-threoninu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 48, 21/02/2020, s. 3

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ
Prováděcí nařízení 2020/198/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 251/2014/EU, pokud jde o vytvoření rejstříku zeměpisných označení chráněných v odvětví aromatizovaných vinných výrobků a zapsání stávajících zeměpisných označení do tohoto rejstříku
OJ L 42, 14/02/2020, s. 8

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A NOVÉ POTRAVINY (dříve PNT)
Prováděcí nařízení 2020/206/EU, kterým se povoluje uvedení dužiny plodů, šťávy z dužiny, koncentrované šťávy z dužiny kakaovníku pravého Theobroma cacao L. na trh jako tradiční potraviny ze třetí země podle nařízení 2015/2283/EU a kterým se mění prováděcí nařízení 2017/2470/EU
OJ L 43, 17/02/2020, s. 66

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Rozhodnutí 2020/143/EU ze dne 28. ledna 2020 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Správním výboru Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR ke změně úmluvy
OJ L 32, 04/02/2020, s. 8
Rozhodnutí Výboru pro Přidružení EU-Moldavská Republika ve Složení pro Obchod č. 1/2020 ze dne 23. ledna 2020, kterým se aktualizuje příloha XV (Odstraňování cel) Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé [2020/168]
OJ L 34, 06/02/2020, s. 52
Nařízení 2020/171/EU, kterým se mění příloha XIV nařízení 1907/2006/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)
OJ L 35, 07/02/2020, s. 1
Nařízení 2020/217/EU, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení 1272/2008/ES o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a kterým se uvedené nařízení opravuje
OJ L 44, 18/02/2020, s.1
Rozhodnutí  Výboru EPA, zřízeného prozatímní dohodou o hospodářském partnerství mezi Pobřežím slonoviny na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, č. 2/2019 ze dne 2. prosince 2019 o přijetí protokolu č. 1 o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce [2020/195]
OJ L 49, 21/02/2020, s. 1

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 2020/277/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 59, 28/02/2020, s. 1

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE
Prováděcí nařízení 2020/278/EU, kterým se stanoví maximální výše podpory soukromého skladování olivového oleje v rámci nabídkového řízení vyhlášeného prováděcím nařízením 2019/1882/EU
OJ L 59, 28/02/2020, s. 4

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

Zdroj: Úřední věstník EU, 1. – 28. 2. 2020

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021