Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Nové požadavky na registraci producentů potravin při vývozu potravin do Číny - možnost zrychleného postupu do kategorie

Aktuality legislativa > Aktuality legislativa
Aktuality > Aktuality

Nové požadavky na registraci producentů potravin při vývozu potravin do Číny - možnost zrychleného postupu

Vydáno: 7.10.2021
Tisk článku
Autor: Ministerstvo zemědělství
Informace Ministerstva zemědělství

Foto: Shutterstock

Vyhláška č. 248 „Provisions of the People’s Republic of China on Registration Administration of Overseas Manufacturers of Imported Food“ Generálního ředitelství cel ČLR (GACC) od 1. ledna 2021 rozšiřuje povinnost registrace pro všechny zahraniční producenty potravin, které jsou dováženy do Číny. Vyhláška se nevztahuje na vývoz přídatných látek a produkty s potravinami souvisejícími.

Stávající 4 skupiny „vysoce rizikových“ potravin podléhajících standardní analýze rizika (maso a masné výrobky; produkty akvakultury; mléčné výrobky a ptačí hnízda) jsou nově rozšířeny o 14 kategorií produktů, jejichž producenti se musí registrovat prostřednictvím příslušných dozorových orgánů vyvážejících zemí a o „nízkorizikové potraviny“, jejichž výrobci se registrují sami. Podniky, které jsou již pro vývoz těchto produktů do Číny registrovány, nemusí tento proces absolvovat a jejich registrace zůstává nadále platná.

Pro 14 zmiňovaných kategorií GACC umožňuje zjednodušený registrační proces pro producenty potravin, kteří již v minulosti (od 1. ledna 2017 do současnosti) do Číny vyváželi: střívka; produkty včelařství; vejce a vaječné produkty; jedlé oleje a tuky; plněné těstoviny a pečivo; obilniny; mlýnské obilné výrobky a slad; čerstvá a sušená zelenina a sušené fazole; koření; ořechy a semena; sušené ovoce; nepražené kávové boby a kakaové boby; potraviny pro speciální výživu a funkční potraviny (podrobnější popis naleznete v přiložené tabulce).

Možnost zjednodušené registrace je však časově omezená, a to do 31. října 2021. GACC zatím jednostranně stanovila, že akceptuje žádosti České republiky pouze o registraci producentů tří vybraných skupin: 1) jedlé rostlinné oleje, 2) potraviny pro speciální výživu a 3) funkční potraviny. Ministerstvo zemědělství je však v případě zájmu producentů připraveno předložit žádost o registraci pro všechny výrobce výše uvedených 14 kategorií.  

Pokud firmy dozorovému orgánu (v případě ČR Státní zemědělské a potravinářské inspekci nebo Státní veterinární správě) nenahlásí zájem o registraci včas, od 1. listopadu 2021 budou muset absolvovat ve spolupráci s příslušnými institucemi ČR komplikovanější registrační proces, jehož detaily v tuto chvíli ještě čínská strana neupřesnila. Lze však předpokládat, že bude časově i administrativně náročnější.


Pokud je Vaše společnost producentem některé z uvedených 14 kategorií „vysokorizikových“ potravin, především tří vybraných skupin specifikovaných GACC, exportovala v období od 1. ledna 2017 do současnosti tyto produkty do Číny a má zájem ve vývozu pokračovat, doporučujeme neprodleně kontaktovat Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci (tel. 543 540 281) a na adresu „sarka.hanzelkova@szpi.gov.cz“ zaslat údaje v přiložené tabulce, a to nejpozději do 24. října 2021. V případě, že je výrobce pod dozorem SVS, kontaktujte neprodleně Odbor vnějších vztahů a kontroly dovozu a vývozu ÚVS SVS (tel. 227 010 545, e-mail: int@svscr.cz).

U produktů „nízkorizikových“ potravin nespadajících do výše uvedených kategorií je registrace odpovědností jednotlivých producentů a od 1. listopadu 2021 bude probíhat formou samoregistrace prostřednictvím registračního místa: www.singlewindow.cn.

Příloha

 


Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021