Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Nové složení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin do kategorie

Archiv článků od roku 2003 do roku 2011 > Archiv článků od roku 2003

Nové složení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin

Vydáno: 7.6.2006
Tisk článku
Byli jmenováni noví vědečtí pracovníci EFSA. Byl zřízen další panel expertů zabývající se zdravím rostlin.

Podle tiskové zprávy EFSA ze dne 2. června 2006 zahájilo svoji práci 191 nových vědeckých expertů, kteří byli jmenováni na další tříleté období do vědeckého výboru a do jednotlivých panelů EFSA. Vedle dosavadních osmi panelů fungujících od června 2003 vznikl nově další panel, a to panel pro zdraví rostlin.

 

Odborná činnost EFSA zahrnuje 4 hlavní témata:

* obecné otázky bezpečnosti potravin a krmiv,

* autorizace,

* monitorování specifických rizikových faktorů, zoonóz a nemocí zvířat,

* aktivity v oblasti potravinářské vědy.

 

Posuzování rizika provádí EFSA prostřednictvím svého vědeckého výboru a devíti vědeckých panelů specializujících se na následující oblasti:

 

– panel pro potravinářská aditiva, aromata, pomocné prostředky a materiály přicházející do kontaktu s potravinami (AFC),

– panel pro aditiva a produkty nebo látky používané do živočišných krmiv (FEEDAP),

– panel pro prostředky na ochranu rostlin a jejich rezidua (PPR),

– panel pro zdraví rostlin (PLH),

– panel pro geneticky modifikované organismy (GMO),

– panel pro dietetické produkty, výživu a alergie (NDA),

– panel pro biologická nebezpečí (BIOHAZ),

– panel pro kontaminanty v potravinovém řetězci (CONTAM),

– panel pro zdraví a pohodu zvířat (AHAW).

 

Podrobné informace o vědecké činnosti EFSA jsou k dispozici na adrese http://www.efsa.eu.int/science/catindex_en.html.

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021