Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Nové stanovisko EFSA k vědeckým hodnocením rizika bisfenolu A pro lidské zdraví do kategorie

Zprávy EFSA - Archiv > Zprávy EFSA - Archiv> EFSA - Archiv
Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv

Nové stanovisko EFSA k vědeckým hodnocením rizika bisfenolu A pro lidské zdraví

Vydáno: 1.10.2010
Tisk článku
Autor: Paedr. Josef Balga
Stanovisko EFSA z 30.9.2010.
Bisfenol A (BPA) je dlouhodobě v centru pozornosti odborníků v EU a pochopitelně i v ČR. V současnosti je diskutovanou otázkou možný zákaz používání této látky pro určité typy výrobků. Rezidua této látky totiž vyvolávají obavy jak odborné, tak i laické veřejnosti, zejména v souvislosti s použitím v polykarbonátech, ze kterých jsou vyráběny kojenecké lahve.
V zemích EU je v tomto směru rozhodující odbornou autoritou Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a jeho vědecký panel zabývající se předměty určenými pro styk s potravinami (Food contact materials, enzymes, flavourings and processing aids - CEF).

Na žádost Evropské komise aktualizoval Vědecký panel CEF hodnocení rizika BPA pro lidské zdraví zejména proto, že na dané téma bylo nově v letech 2008 – 2010 publikováno velké množství studií, jejichž kvalita a aspekty jsou ovšem diskutabilní. EFSA publikoval své poslední stanovisko počátkem roku 2008, tj. v období zveřejňování těchto nových studií. 
V novém stanovisku jsou podrobně zkoumány především závěry zveřejněných studií. V některých případech zdůrazňované „vědecké“ důkazy, které prokazující jednoznačné zdravotní riziko, jsou sporné a některé studie tak nesplňují kriteria vědecky formulovaných závěrů. Příkladem může být i tzv. Stumpova studie (2009), kterou byl odůvodněn zákaz použití BPA v Dánsku. EFSA konstatuje, že studie nepotvrzuje negativní neurobehaviorální dopad BPA.

Podle původní informace ze strany EFSA mělo být konečné stanovisko zveřejněno v červnu 2010, po uskutečněných veřejných konzultacích k této problematice. Vzhledem k množství materiálu, které bylo nutno prostudovat a vyhodnotit, vydává EFSA své stanovisko 30. září 2010. Po zveřejnění bude následovat projednání na úrovni Komise a členských států EU. Tato jednání se pravděpodobně uskuteční v průběhu listopadu 2010.

Vědecké stanovisko k BPA můžete najít na webových stránkách EFSA.

Zdroj: EFSA
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021