Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Nové strategie EU v oblasti zdraví zvířat (2007–2013) podle zásady “Prevence je lepší než léčba” do kategorie

Publikace > Publikace> Zdroje ICBP - Archiv> Zdroje ICBP - Archiv
Živočišná výroba - Archiv > Živočišná výroba - Archiv> Zemědělství - Archiv
Veterinární záležitosti > Živočišná výroba - Archiv> Veterinární záležitosti> Živočišná výroba - Archiv

Nové strategie EU v oblasti zdraví zvířat (2007–2013) podle zásady “Prevence je lepší než léčba”

Vydáno: 23.4.2008
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Publikace Evropské komise-GŘ zdraví a ochrany spotřebitele. Je k dispozici v češtině.


GŘ pro zdraví a ochranu spotřebitele (DG Sanco) Evropské komise vydalo v roce 2007 publikaci (viz příloha), která je sdělením Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů. Po úvodní části (předmluva a preambule) je nastíněna strategie v oblasti zdraví zvířat. Akční plán (partnerská spolupráce a komunikace) je rozdělen do čtyř pilířů:

Pilíř 1: Stanovení priorit pro zásahy ze strany EU
Pilíř 2: Moderní rámec pro zdraví zvířat
Pilíř 3: Prevence hrozeb, dohled a připravenost na krizi v souvislosti se zdravím zvířat
Pilíř 4: Věda, inovace a výzkum
 
Publikace je k dispozici v češtině.
 
Příloha: Nové strategie EU v oblasti zdraví zvířat (2007–2013) podle zásady “Prevence je lepší než léčba” (pdf, 948, 28 stran)
 
Zdroj: Evropská komise
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021