Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Nové typy GM sóji na trhu v EU do kategorie

Geneticky modifikované potraviny a krmiva > Geneticky modifikované potraviny a krmiva
Aktuality legislativa > Aktuality legislativa
Aktuality > Aktuality

Nové typy GM sóji na trhu v EU

Vydáno: 2.8.2016
Tisk článku
Autor: BIOTRIN, MŽP
Evropská komise povolila uvedení produktů obsahujících tři typy GM sóji na trh EU.


Foto: EK

Po několikaměsíčním politickém váhání Evropská komise konečně povolila dovoz a zpracování dalších tří typů geneticky modifikované (dále GM) sóji.

Jedná se o:

  • GM sóju FG72 společnosti Bayer CropScience, tolerantní k herbicidům s účinnou látkou isoxaflutol a ke glyfosátu,
  • GM sóju MON87705 x MON89788 firmy Monsanto, která vznikla křížením linie Vistive GoldTM s nižším obsahem nasycených mastných kyselin a vyšším podílem kyseliny olejové (viz článek Biotrinu ze dne 15. 7. 2014) a linie Roundup Ready 2 Yield® se zlepšenou tolerancí k herbicidu glyfosátu, a
  • GM sóju MON87708 × MON89788 (Roundup Ready 2 Xtend), která byla též vyvinuta společností Monsanto a obsahuje geny pro toleranci ke glyfosátu a k herbicidu dicamba; tuto GM sóju zemědělci v USA pěstují již na více než 400 000 ha.

Navzdory lednovému výroku evropské ombudsmanky, že neodůvodněné prodlužování schvalovacího procesu GM plodin je chybou (viz článek Biotrinu ze dne 4. 2. 2016), trvalo Evropské komisi opět několik měsíců, než nové typy GM sóji povolila. Vinu ovšem nelze svalovat pouze na Evropskou komisi, neboť jejímu rozhodnutí předchází hlasování ve výboru členských států, kde hraje politika rozhodující roli. Mnohé státy, které krmiva z GM sóji používají, hlasují proti povolení nebo se alespoň hlasování zdrží.

Producenti ve třetích zemích a dovozci tak čelili do poslední chvíle nejistotě, zda zásilky s novými typy GM plodiny budou vůbec do Evropy vpuštěny. Negativní dopad na evropský trh je zřejmý, zvláště pokud jiní významní dovozci, jako je Čína a Japonsko, vydají svá povolení dříve. Sklizeň sóji v USA, včetně nových modifikací, začala již v polovině července. Mnozí farmáři se při nejistém odbytu rozhodli v letošním roce nové odrůdy nepěstovat. Vzniklou situaci kritizuje nejenom asociace amerických pěstitelů sóji, ale i evropští obchodníci a zpracovatelé krmiv – sdružení COCERAL, Fediol a Fefac.
 

Rozhodnutí Evropské komise publikovaná v Úředním věstníku EU dne 26. července 2016: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=OJ:L:2016:199:TOC

Tiskové zprávy EuropaBio:
http://www.europabio.org/agricultural-biotech

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí


Odkaz na článek: BIOTRIN

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021