Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Novela české vyhlášky o označování potravin do kategorie

Legislativa ČR - Archiv > Právní předpisy ČR – základní informace> Právní předpisy ČR – základní informace
Aktuality legislativa > Aktuality legislativa
Aktuality > Aktuality

Novela české vyhlášky o označování potravin

Vydáno: 6.5.2011
Tisk článku
Autor: Ing. Irena Suková
Vyhláška 117/2011 Sb. mění s účinností od 1. srpna 2011 vyhlášku 113/2005 o označování.

Novelou 117/2011 Sb. jsou ve vyhlášce 113/2005 Sb. o označování potravin aktualizovány odkazy na související předpisy EU a ČR, k jejichž změně došlo od poslední aktualizace v r. 2008. Jedná se především o odkazy na nařízení EU o přídatných látkách, enzymech a aromatech. V souvislosti s tím dochází k určitým změnám formulací a změnám termínů, které se uvádějí na výrobcích (např. „aromata“ místo „látky určené k aromatizaci“).

Vkládá se ustanovení (§ 3 odst 6) týkající se označení v případě možné nesrozumitelnosti a zaměnitelnosti povahy potraviny.

Upřesňuje se definice termínu „maso“ uváděná na masných výrobcích, upřesňuje (Příloha 2).

Vyhláška nabývá účinnosti 1. srpna, ale potraviny vyrobené a označené před tímto dnem, které nevyhovují požadavkům, se posuzují podle dosavadních právních předpisů a mohou být uváděny do oběhu po dobu 6 měsíců od data nabytí účinnosti této vyhlášky a prodávány do vyprodání zásob.

Úplné znění vyhlášky 113/2005 Sb. se zapracovanými změnami najdete např. na webu Agronavigátor v souboru Zákon o potravinách a prováděcí vyhlášky.

Sbírka zákonů, 2011, č. 43

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021