Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Novela směrnice EU o minerálních vodách do kategorie

Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace

Novela směrnice EU o minerálních vodách

Vydáno: 31.7.2009
Tisk článku
Směrnice 2009/54/ES je přepracovaným zněním směrnice 80/777/EHS  a stanovuje mj. pravidla pro nutriční a zdravotní tvrzení.

Směrnice 2009/54 o využívání a prodeji přírodních minerálních vod je přepracovaným zněním směrnice 80/777/EHS, která byla mnohokrát změněna. Jedním z témat směrnice jsou obecná pravidla, která musí minerální vody při obchodování s třetími zeměmi splňovat, pokud nedojde k specifické dohodě mezi EU a třetí zemí. Jsou stanoveny podmínky, za kterých lze porušit obecný zákaz upravování přírodních minerálních vod. Jsou stanoveny mikrobiální požadavky. Z důvodu informování spotřebitele je stále povinné uvádět analytické složení přírodní minerální vody. Nová verze zakazuje jakékoli tvrzení týkající se vlivu minerální vody na prevenci a léčení onemocnění (z rozsahu platnosti směrnice jsou vyjmuty minerální vody s léčivým účinkem), ale v příloze III uvádí přípustná tvrzení a jejich indikace. Směrnice opravňuje členské státy ke schválení tvrzení jako ”podporuje trávení”, „může ovlivnit jaterní a žlučové funkce funkce“ apod. Navíc mohou členské státy přijmout zvláštní opatření o označování a propagaci ohledně vhodnosti minerálních vod pro výživu kojenců.

Přípustná tvrzení a jejich indikace v příloze III

Tvrzení

Indikace

Nízký obsah minerálních látek

Obsah minerálních solí vypočítaný jako pevný zbytek není vyšší než 500 mg/l

Velmi nízký obsah minerálních látek

Obsah minerálních solí vypočítaný jako pevný zbytek není vyšší než 50 mg/l

Bohatá na minerální soli

Obsah minerálních solí vyjádřený jako pevný zbytek je vyšší než 1500 mg/l

Obsahuje hydrogenuhličitan

Obsah hydrogenuhličitanu je vyšší než 600 mg/l

Obsahuje sírany

Obsah síranů je vyšší než 200 mg/l

Obsahuje chloridy

Obsah chloridů je vyšší než 200 mg/l

Obsahuje vápník

Obsah vápníku je vyšší než 150 mg/l

Obsahuje hořčík

Obsah hořčíku je vyšší než 50 mg/l

Obsahuje fluoridy

Obsah fluoridů je vyšší než 1 mg/l

Obsahuje železo

Obsah dvojmocného železa je vyšší než 1 mg/l

Kyselka

Obsah volného oxidu uhličitého je vyšší než 250 mg/

Obsahuje sodík

Obsah sodíku je vyšší než 200 mg/l

Vhodná pro přípravu stravy pro kojence

-

Vhodná pro přípravu stravy s nízkým obsahem sodíku

Obsah sodíku je nižší než 20 mg/l

Může působit mírně projímavě

-

Může působit močopudně

-

 
EU Food Law, 2009, č. 398, s. 21

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021