Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Novela vyhlášky č. 132/2015 Sb., o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi SZPI do kategorie

Aktuality legislativa > Aktuality legislativa
Aktuality > Aktuality

Novela vyhlášky č. 132/2015 Sb., o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi SZPI

Vydáno: 27.5.2019
Tisk článku
Autor: Ministerstvo zemědělství
Nový právní předpis platný od 24. 5. 2019

Novela vyhlášky č. 132/2015 Sb., o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly.

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 129/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 132/2015 Sb., o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly, ve znění vyhlášky č. 396/2016 Sb., která nabývá účinnosti dnem 1. června 2019.

Cílem vyhlášky je zejména upravit přílohu č. 1 sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly (fyzikálně-chemické rozbory), a to s ohledem na nově akreditované metody, které Státní zemědělská a potravinářská inspekce hodlá využívat, eventuálně změnu těchto metod.

Do přílohy č. 1 vyhlášky č. 132/2015 Sb. se tak doplňují nově zavedené fyzikálně-chemické metody, ruší se fyzikálně-chemické metody, které již nejsou používány, upravují se názvy některých fyzikálně-chemických metod a upravuje se výše náhrady nákladů za některé fyzikálně-chemické metody (jedná se výhradně o snížení náhrady nákladů).

Odkaz: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-129

 

Zdroj: MZe

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021