Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Novela zákona o rostlinolékařské péči z pohledu nakládání s přípravky na ochranu rostlin do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality legislativa > Aktuality legislativa
Aktuality > Aktuality

Novela zákona o rostlinolékařské péči z pohledu nakládání s přípravky na ochranu rostlin

Vydáno: 28.1.2020
Tisk článku
Autor: ÚKZÚZ
Změny v oznamovací povinnosti před aplikací POR

V oblasti regulace přípravků na ochranu rostlin došlo s účinností od 15. ledna 2020 ke zrušení povinnosti písemně žádat ÚKZÚZ o povolení použití přípravku klasifikovaného jako akutně toxický kategorie 1 nebo 2 před jeho aplikací s tím, že nadále existuje oznamovací povinnost vůči orgánům ochrany veřejného zdraví. Upravily se oznamovací povinnosti před aplikací rodenticidů a přípravků na ochranu rostlin nebezpečných a zvlášť nebezpečných pro včely. Nově je oznamovací povinnost vztažena pouze vůči vlastníkovi nebo uživateli pozemku. Změny souvisí zejména se zjištěními z aplikační praxe a také s adaptací nařízení EU 2017/625.

Zákonem č. 369/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči (RLP) se ruší ustanovení § 50 zákona týkající se povinnosti podání písemné žádosti o souhlas s použitím přípravku klasifikovaného jako akutně toxický kategorie 1 nebo 2 směrem k ÚKZÚZ.

Dané platí pro profesionální uživatele, kteří hodlali ve venkovním, skleníkovém prostředí nebo ve skladech rostlinných produktů takový přípravek použít. K této změně bylo přistoupeno zejména z důvodu administrativní zátěže jak pro žadatele používající přípravky na ochranu rostlin zejména ve skladech rostlinných produktů, tak pro ÚKZÚZ. Tato povinnost byla zrušena i s ohledem na existující oznamovací povinnost o plánované aplikaci těchto druhů přípravků orgánu ochrany veřejného zdraví (Krajským hygienickým stanicím) vyplývající z etikety přípravků.

Z důvodu duplicity povinností provozovatelů skladů rostlinných produktů v právních předpisech bylo zrušeno ustanovení v zákoně o RLP, které se týkalo ochrany rostlinných produktů z hlediska bezpečnosti potravin včetně zrušení prováděcí vyhlášky č. 328/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Povinnosti provozovatelů skladů rostlinných produktů budou nadále ÚKZÚZ kontrolovány v návaznosti na jeho působnost a kompetence.

Společnou změnou, která se týká oznamovací povinnosti před aplikací rodenticidů vůči ÚKZÚZ, uživateli honitby a přípravků nebezpečných a zvlášť nebezpečných pro včely vůči chovatelům včel je to, že jsou nově obě oznamovací povinnosti vztaženy pouze vůči vlastníkovi nebo uživateli pozemku. Oznamovací povinnost již nemá subjekt, který provádí aplikace těchto přípravků na objednávku uživatele nebo vlastníka pozemku.

Z hlediska oznamování aplikace přípravků označených podle povolení ÚKZÚZ „jako nebezpečné a zvlášť nebezpečné pro včely“ došlo k tomu, že nově musí uživatelé pozemků, kteří plánují aplikaci těchto přípravků, zjistit informace o umístění stanovišť včelstev v kratší vzdálenosti do 2 km (dříve do 5 km) od hranice pozemku v LPIS (záložka „Včely v okolí“) a v návaznosti na to min. 48 hod předem aplikaci oznámit dotčeným chovatelům včel.

Novela zákona je dále doplněna o výjimku z opatření k ochraně včel, a to v souvislosti s aplikací směsi, jejíž rizika pro včely byla v rámci řízení o povolení ÚKZÚZ posouzena. Tzn., je-li směs přípravku s jiným přípravkem, pomocným prostředkem nebo hnojivem uvedena na etiketě přípravku a není označena jako nebezpečná nebo zvlášť nebezpečná pro včely a není uvedeno, že ÚKZÚZ směs neposoudil, neuplatňují se při aplikaci této směsi opatření jako při použití přípravku označeného jako nebezpečný nebo zvlášť nebezpečný pro včely.

S ohledem na změnu ve vyhlášce o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků, byla novelou zákona o RLP zrušena povinnost projednat opatření k ochraně zvěře s uživatelem honitby před aplikací rodenticidů. Primárně je ochrana zvěře řešena pro všechny přípravky na ochranu rostlin ze strany uživatele honitby zákonem o myslivosti.

 

Zdroj: ÚKZÚZ

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021