Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Novela zákona o zemědělství míří do sněmovny do kategorie

Legislativa ČR - Archiv > Právní předpisy ČR – základní informace> Právní předpisy ČR – základní informace
TZ MZe ČR > Zdroje ICBP - Archiv> TZ MZe ČR> Zdroje ICBP - Archiv

Novela zákona o zemědělství míří do sněmovny

Vydáno: 23.9.2008
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Tisková zpráva MZe ze dne 23.9.2008.
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky na svém středečním zasedání posoudí v prvním čtení návrh novely zákona o zemědělství. Podle ministra Petra Gandaloviče je hlavním cílem předkládané normy motivovat zemědělce k dodržování zemědělské praxe, která je šetrná k přírodě a krajině.
Novela podle jeho slov přináší zpřísnění a zefektivnění systému kontrol. V podstatě se jedná o zavedení principu bodového systému. Pokud zemědělec dlouhodobě nebude plnit stanovené podmínky, přijde o dotace. Důležitou součástí novely je také evidence krajinných prvků. Jejím smyslem je zajistit, aby rozvoj zemědělství a zvyšování kvality životního prostředí nebyly v opozici, jak se tomu doposud v řadě případů stávalo.
 
„Krajina jakou známe je výsledkem práce zemědělců, lesníků a vodohospodářů. Pomocí novely zákona o zemědělství seznamujeme hospodáře v krajině s požadavky na správnou zemědělskou praxi,“ uvedl ministr Gandalovič.
 
Novela zavádí tzv. systém cross-compliance, v překladu "křížové shody". Jeho zakotvení v českém zákonodárství je pro ČR jakožto členský stát Evropské unie povinné od  roku 2009. V opačném případě by Česká republika od počátku příštího roku nemohla nadále využívat dotační prostředky EU.
 
„Zákon zakotví role současných kontrolních orgánů, které se stanou pomocnou rukou pro zemědělce v tom, jak tyto požadavky dodržet. Současné zákony platné v Česku i Evropské unii jsou rozsáhlé a mohou být často nepřehledné. Nový systém bude formou návodu či doporučení pomáhat dodržet pracovní postupy při hospodaření tak, aby nebyl ohrožen veřejný zájem, ale zároveň aby byla zachována ekonomická stabilita zemědělských podniků,“ vysvětlil Gandalovič.
 
Zákon také nově řeší evidenci krajinných prvků. Ty tvoří hlavní část členité a rozmanité krajiny a je nutné o ně pečovat. Proto jsou kilometry stávajících i nových alejí, vodních a lesních ploch, mezí a remízů zaneseny do evidence zemědělské půdy a stanou se tak nedílnou součástí správné péče o krajinu. Zemědělci budou mít podle ministra možnost čerpat prostředky na odpovídající údržbu těchto cenných biotopů, které mají blahodárný vliv na udržení zdravého životního prostředí a tvoří krajinný ráz. Zákon také pružně reaguje na zavádění nových kultur, jakými jsou například energetické plodiny - obnovitelné zdroje energie.
 
„V zemědělské evidenci budou zároveň zahrnuta jednotlivá hospodářství. To považujeme za zásadní zejména v dobách řešení krizových situací, například výskyty nemocí. Tato evidence je klíčová pro rychlou lokalizaci případné nákazy a okamžitou reakci našich specialistů,“ dodal Petr Gandalovič.
 
 
Co také přináší novela zákona o zemědělství:
                                                                                                                                                                                                                   
-       rozšiřuje ustanovení týkající se evidence využití půdy podle uživatelských vztahů zejména s ohledem na nutnost zavedení nové evidence krajinných prvků
a evidence objektů sloužících k chovu hospodářských zvířat,
 
-       rozšiřuje výčet druhů zemědělských kultur na základě požadavků předpisů ES, zavádí možnost obnovy travního porostu,
 
-       rozšiřuje ustanovení zákona o problematiku provádění tzv. kontrol podmíněnosti (cross-compliance), které jsou nezbytnou součástí administrace dotací Státního zemědělského a intervenčního fondu (SZIF) pro přímé platby i opatření rozvoje venkova a které budou prováděny příslušnými kontrolními a dozorovými orgány na základě jejich kompetencí; výsledky těchto kontrol budou poskytovány SZIF k rozhodování o poskytnutí dotace,  
 
-       zpřesňuje ustanovení týkající se podnikání v zemědělství a evidence zemědělského podnikatele vyplývající z aplikační praxe zákona,
 
-       zpřesňuje ustanovení týkající se činnosti ministerstva zejména v oblasti dotační, pěstování geneticky modifikovaných odrůd a kontrolní, včetně nezbytných legislativně technických zpřesnění zákona.

Petr Vorlíček, tiskový mluvčí MZe
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021