Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Novelizované normy pro oleje v rakouském kodexu do kategorie

Codex Alimentarius - Archiv > Codex Alimentarius – základní informace> Codex Alimentarius – základní informace

Novelizované normy pro oleje v rakouském kodexu

Vydáno: 7.8.2009
Tisk článku
V souladu s normami Codex Alimentarius byla přepracována kapitola B 30 Rakouské potravinové knihy. Stanovuje podrobné požadavky na jednodruhové oleje. 
V souladu se změnami standardů Codex Alimentarius pro jednodruhové rostlinné jedlé oleje došlo k přepracování požadavků obsažených v kapitole B 30 v Codex Alimentarius Austriacus (Rakouská potravinová kniha). Při splnění uvedených požadavků se na výrobku použije odkaz: Codex Stan 1-1985, Rev. 1-1991; Codex Alimentarius, Volume 1A .
Podrobné požadavky, uvedené v příloze,  které jdou nad rámec závazných národních předpisů a předpisů ES, jsou k dispozici jako dobrovolně aplikovatelné nebo využitelné při komerčních dohodách.
Jsou uvedeny definice jednotlivých olejů, limity pro použití antioxidantů a jejich synergistů, limity pro použití prostředků proti pěnění (polydimetylsiloxan max. 10 mg/kg). Nejvyšší přípustné obsahy olova resp. arzénu jsou 0,1 mg/kg. je stanovena teplota tání SMP (Slip melting point) pro palmový olein (nejvýše 24 ºC), stearin (nejméně 44 ºC), superolein (nejvýše 19,5 ºC).
Při lisování olejů zastudena lze použít jen mechanické postupy a nelze přidávat jakákoli aditiva.
Změny norem zohledňují i změny v nahlížení na výživový význam obsažených složek. Zatímco dříve byl požadován slunečnicový olej s co nejvyšším obsahem kyseliny linolové (polynenasycená, dvě dvojné vazby), současným trendem je zaměření na vysoký obsah kyseliny olejové (mononenasycená). Změna poptávky vyvolává změnu požadavků na specifikaci suroviny.
Požadavky na oleje při použití tvrzení o složení:
-         řepkový olej s nízkým obsahem kyseliny erukové – méně než 2 % kyseliny erukové z veškerého množství obsažených mastných kyselin,
-         slunečnicový olej s vysokým obsahem kyseliny olejové – nejméně 70 % kyseliny olejové z veškerého množství obsažených mastných kyselin,
-         slunečnicový olej s vysokým obsahem kyseliny olejové – nejméně 75 % kyseliny olejové z veškerého množství obsažených mastných kyselin.
Vodítkem ohledně složení olejů je tabulka uvádějící obsah jednotlivých mastných kyselin příslušející určitému oleji na základě hodnot zjištěných analýzou za použití plynovo-kapalinové chromatografie (metody podle ISO 5508: 1990, AOAC Cc 3b-92(02), CE 1e-91 nebo Ce 1f-96.
Další dobrovolně použitelné charakteristiky jsou uvedeny v příloze: těkavé látky, nerozpustné nečistoty, železo, měď, číslo kyselosti, peroxidové číslo, charakteristický obsah některých mastných kyselin v určitých olejích a další chemické a fyzikální vlastnosti uvedené v tabulkách v příloze.

Číslo kyselosti a peroxidové číslo
 
rafinovaný olej
olej lisovaný zastudena a panenský
panenský palmový olej
číslo kyselosti (KOH/ g oleje)
0,6
4,0
10,0
peroxidové číslo (mili-ekvivalenty aktivního kyslíku /kg oleje)
až 10
až 15
 
 
Ernährung, 33, 2009, č. 6, s. 266-272

Objednávka kopie článku

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2018