Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Nový legislativní rámec EU pro prostředky na ochranu rostlin do kategorie

Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace
Rostlinná výroba - Archiv > Rostlinná výroba - Archiv> Zemědělství - Archiv

Nový legislativní rámec EU pro prostředky na ochranu rostlin

Vydáno: 9.12.2009
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Nařízení o umístění prostředků na ochranu rostlin na trh. Směrnice o udržitelném používání pesticidů.
Na základě návrhu Komise schválil nedávno Evropský parlament a Rada nový legislativní rámec pro pesticidy. Jde o:
 
1. Nařízení o umístění prostředků na ochranu rostlin na trh, které specifikuje přísná kritéria pro schvalování látek, aby se zajistila vysoká úroveň ochrany lidí, zvířat a životního prostředí. Toto nařízení zejména zajišťuje, že nebudou schvalovány, bez ohledu na to, že expozice lidí je nepatrná, karcinogeny, mutageny, endokrinní disruptory, látky toxické pro reprodukci nebo látky, které jsou velmi perzistentní. Nařízení zavádí také mechanismus pro náhradu více toxických pesticidů bezpečnějšími alternativami (i nechemickými).
 
2. Směrnici o udržitelném používání pesticidů (viz příloha), jejímž cílem je snižování rizika spojeného s používáním pesticidů, zvyšování kvality a účinnosti zařízení pro aplikaci pesticidů, zajišťování lepšího proškolování a vzdělávání uživatelů a vývoj systémů integrovaného managementu škůdců.
 
Příloha: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. října 2009, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů (pdf)
 
Zdroj: Evropská komise
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021