Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Nutriční databáze: databáze N-nitrososloučenin do kategorie

Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv

Nutriční databáze: databáze N-nitrososloučenin

Vydáno: 1.2.2010
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Prezentace na 32. konferenci o národních a nutričních databázích. Otava (Kanada), květen 2008.
Ve dnech 14.–18.5.2008 se konala v Otavě (Kanada) 32. konference o národních nutričních databázích (National Nutrient Databank Conference, NNDC). Akce, která se uskutečnila pod názvem “Nutriční databáze bez hranic”, se zúčastnili odborníci z Kanady a USA. Na program konference bylo zařazeno 35 ústních a 38 posterových prezentací. Program 32. NNDC.
 
Speciální číslo časopisu Journal of Food Composition and Analysis 22S (2009) je sborníkem 17 příspěvků, které na konferenci zazněly. Uvedený časopis je ve fondu knihovny ZPK.
 
Jeden z příspěvků se týká vytváření databáze N-nitrososloučenin pro odhad jejich dietetického příjmu.
 
N-nitrososloučeniny tvoří skupinu látek, které vznikají reakcí oxidů dusíku se sekundárními nebo terciárními aminy nebo amidy. Výzkum přítomnosti N-nitrososloučenin v potravinách dosáhl vrcholu v letech 1970–1980 a dále počátkem 21. století.
Na základě údajů uveřejněných v odborné literatuře (47 odkazů) byla vytvořena databáze N-nitrososloučenin (23 sloučenin) v potravinách (500 potravin). Obsahuje 4301 položku. Následně byla databáze uspořádána do 39 podskupin potravin: od potravin s vysokým obsahem N-nitrososloučenin (uzeniny, šunka, špek, lančmít, sekaná, vnitřnosti, pivo) po nízký obsah N-nitrososloučenin (zelenina, zrniny, čerstvé mléčné výrobky aj.)
Ačkoliv existují důkazy o karcinogenitě N-nitrososloučenin a v potravinách se tyto látky vyskytují, dosud nebyla uvedená databáze použita ke kvantifikaci příjmu N-nitrososloučenin ze stravy ve studiích zaměřených na sledování vývoje rakoviny u populace.
 
Zdroj: Journal of Food Composition and Analysis 22S, 2009, s. S42–S47
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021