Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Nutriční hodnoty a antioxidační kapacita biopotravin a standardních potravin do kategorie

Zemědělský a potravinářský výzkum > Zemědělský a potravinářský výzkum> Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv> Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv
Archiv - Biopotraviny > Výživa - Archiv> Výživa - Archiv> Archiv - Biopotraviny> Potravinářství - Archiv> Výživa - Archiv

Nutriční hodnoty a antioxidační kapacita biopotravin a standardních potravin

Vydáno: 25.6.2009
Tisk článku
Autor: Mgr. Jana Kubcová Beránková
Práce zahrnuje výsledky laboratorních vyšetření vybrané skupiny biopotravin a konvenčních potravin stejného druhu a stejného původu, které byly získány na Pedagogické fakultě ZČU a v Ústavu hygieny LF UK v Plzni.

Cílem práce bylo otestovat pečlivě vybrané dvojice potravina – biopotravina (vždy rostlinného původu). Tyto páry byly téhož druhu, stejné země původu, byly zakoupeny ve stejném prodejním řetězci s přibližně stejným datem balení a spotřeby. Byly sledovány hodnoty celkového obsahu fenolových látek, obsahu vitaminu C a celkové antioxidační kapacity (zdravotně příznivé faktory) v den nákupu potravin a následně po týdenním skladování v chladničce.
Vyšší obsah vitaminu C ve spojení s biopotravinou byl zjištěn u biocibule, biomrkve a bioheřmánku, kdežto u ostatních druhů byl zjištěn vyšší obsah vitaminu C ve standardních potravinách.
Ve skupině biopotravin, po spojení všech sledovaných faktorů, byly zjištěny nejlepší hodnoty u bioheřmánku, biorajčete, biookurky a biocibule. Naopak nejnižší hodnoty získal biocitron, biopomeranč, biokiwi, biopaprika (žlutá i červená) a biomeduňka.
Sledované hodnoty (fenolové látky, vitamin C, antioxidační kapacita) byly u většiny vzorků ovoce, zeleniny a bylinných čajů vyprodukovaných tradičním způsobem vyšší nežli u potravin označených jako bioprodukty. Po týdenním skladování v chladničce se hodnota většiny sledovaných parametrů zvýšila, u potravin pěstovaných tradičním způsobem zpravidla ve větší míře nežli u biopotravin stejného druhu. (Biopotraviny nezaručují v každém případě větší stabilitu nutričních hodnot během jejich skladování.)
Tato práce byla podpořena vnitřním grantem GAPE č. 420011, uděleným grantovou komisí FPE ZČU v Plzni.
Nutriční hodnoty a antioxidační kapacita biopotravin a standardních potravin. Jejich změny po jednotýdenním skladování.“

Výživa a potraviny, 2009, č.2


Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021