Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Nutriční látky, které lze přidávat do potravin pro zvláštní výživu do kategorie

Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace
Zvláštní výživa > Výživa - Archiv> Zvláštní výživa> Výživa - Archiv

Nutriční látky, které lze přidávat do potravin pro zvláštní výživu

Vydáno: 3.6.2010
Tisk článku
Nařízení 953/2009/ES v zájmu srozumitelnosti zrušuje a nahrazuje původní směrnici 2001/15/ES včetně změn, a platí od 1. ledna 2010.

Od 1. ledna 2010 platí  nařízení 953/2009/ES (ze dne 13. října 2009) o látkách, které mohou být přidávány do potravin pro zvláštní výživu. Toto nařízení vytváří přehlednější rámec pravidel než původní směrnice 2001/15/ES.
Původní směrnicí 2001/15/ES byl zřízen seznam nutričních látek, jako jsou vitaminy, minerální látky, aminokyseliny a jiné (v příloze), které je možno přidávat do potravin pro zvláštní výživu. Seznam je průběžně doplňován a aktualizován, aby byly splněny zvláštní nutriční požadavky určitých skupin osob nebo požadavky směrnice 2009/39/ES (tou byla nahrazena původní směrnice 89/398/EHS o potravinách pro zvláštní výživu, včetně změn).
Zařazení nutriční látky do seznamu obvykle neznamená, že přídavek takových látek je všeobecně nezbytný nebo žádoucí. Případy, kdy bylo přidání nutriční látky považováno za nezbytné, již byly upraveny odpovídajícími zvláštními směrnicemi.

Ustanovení týkající se seznamu nutričních látek, které lze používat při výrobě počáteční a pokračovací kojenecké výživy a obilných a ostatních příkrmů pro kojence a malé děti, jsou stanovena ve směrnici 2006/141/ES  o počáteční a pokračovací kojenecké výživě a ve směrnici 2006/125/ES o obilných a ostatních příkrmech pro kojence a malé děti.

Některé nutriční látky mohou být rovněž přidávány z technologických důvodů jako přídatné látky, barviva, látky určené k aromatizaci nebo pro jiné podobné použití včetně povolených enologických postupů a procesů, které jsou stanoveny příslušnými právními předpisy Společenství. V této souvislosti jsou pro ně na úrovni Společenství přijaty specifikace, které se  na příslušné látky vztahují bez ohledu na účel jejich použití v potravinách.

Některé zvláštní živiny nebo jejich deriváty jsou považovány za nezbytné pouze pro výrobu některých potravin patřících do skupiny potravin pro zvláštní léčebné účely a v tomto smyslu je jejich použití omezeno.

Úřední věstník ES, L 269, 14. 10. 2009

Další informace:

Seznam potravinářských předpisů ES

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021