Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek O úspěchu veterinární diplomacie v Paříži do kategorie

TZ SVS ČR > Zdroje ICBP - Archiv> TZ SVS ČR> Zdroje ICBP - Archiv
Veterinární záležitosti > Živočišná výroba - Archiv> Veterinární záležitosti> Živočišná výroba - Archiv

O úspěchu veterinární diplomacie v Paříži

Vydáno: 4.6.2009
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 3.6.2009.
Celý uplynulý týden ( 24. – 29. 5.) probíhala jednání na zasedání Mezinárodního úřadu pro zdraví zvířat – OIE (Office international des épizooties, neboli World Organisation for Animal Health) v Paříži. Země EU zastupovala v rámci předsednictví naše republika, jmenovitě Milan Malena, ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR.
 
OIE sdružuje přibližně 170 zemí celého světa a ČR je jednou z 28 zakládajících zemí v roce 1924.
 
Na jednání v Paříži naši zástupci absolvovali tři koordinační mítinky, které připravovaly společnou pozici 27 členských zemí EU pro volbu kandidátů do pracovních skupin OIE a pro úpravu terestriálního kódu zdraví zvířat. Naši zástupci celkem jedenáctkrát vystoupili jménem všech členských zemí EU k projednávaným tématům. Byl schválen terestriální kód zdraví zvířat, byly dohodnuty a schváleny jednotné postupy při zdolávání nákaz zvířat závazné pro všechny země, které jsou členy OIE, a které ovlivňují celosvětově obchod s živými zvířaty a potravinami živočišného původu.
 
V průběhu jednání OIE byla zorganizována schůzka na úrovni zástupců EU a Ruské federace, která navazovala na jednání v Praze u „kulatého stolu“ ve dnech 25. - 26. 3. 2009. Hlavní témata jednání byly zejména podmínky exportu mléka, mléčných výrobků, masa, masných výrobků, ale i problematika fytosanitární. V Paříži navíc šlo o certifikace vývozu živých zvířat do Ruska a o splnění veterinárních požadavků ruské legislativy. V závěru pařížského jednání bylo konstatováno, že jsou nutná další technická jednání, včetně jednání na politické úrovni, Evropská komise – Ruská federace.
 
Důležitým bodem jednání OIE bylo najít společnou platformu pro stanovení výše členských příspěvků jednotlivých zemí včetně příspěvků na zakoupení budovy OIE a zdá se, že kritériem bude nejen velikost členské země, ale i další kritéria. I zde budou nutná další jednání, zejména na úrovni vlád jednotlivých členských zemí.
 
Podle Milana Maleny byla jednání, která byla vedena v rámci CZ PRES úspěšná a přínosná. Podařilo se nám připravit a prosadit společný postoj k veterinárním standardům (terestriální kód), a rovněž se nám podařilo prosadit do pěti výborů OIE zástupce podporované všemi 27 členskými zeměmi EU.
 
Je dobré si uvědomit, že OIE má významný vliv na světový obchod s živými zvířaty a potravinami živočišného původu, zejména z pohledu možného přenosu nákaz.
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021