Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek O vyhlášce č. 4/2009 a podmínkách pro přepravce do kategorie

Legislativa ČR - Archiv > Právní předpisy ČR – základní informace> Právní předpisy ČR – základní informace
TZ SVS ČR > Zdroje ICBP - Archiv> TZ SVS ČR> Zdroje ICBP - Archiv
Veterinární záležitosti > Živočišná výroba - Archiv> Veterinární záležitosti> Živočišná výroba - Archiv

O vyhlášce č. 4/2009 a podmínkách pro přepravce

Vydáno: 9.1.2009
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 8.1.2009.
Jak jsme již upozorňovali, vzhledem k tomu, že nabyla účinnosti novela zákona na ochranu zvířat proti týrání a tím o podmínkách přepravy zvířat plně platí nařízení Rady ES č. 1/2005/ES, měli by si ti, kdo komerčně přepravují zvířata ověřit zda jsou nově „schváleni a evidováni“ příslušnou krajskou veterinární správou  a mají příslušnou dokumentaci podle uvedeného  nařízení.  Podle uvedené novely „registrace“ a tím takový souhlas k přepravě zvířat podle původních podmínek zákona končí dne 31. 3. 2009. Pak při nesplnění podmínek dopravcům hrozí sankce až 500 000 korun. Informace o schválených přepravcích lze nalézt na webových stránkách Státní veterinární správy, www.svscr.cz.
 
Z předpisů  tak  vyplývá, že komerční přepravu mohou organizovat a provádět jen proškolené osoby. Také provozovatel sběrného nebo shromažďovacího střediska zvířat musí zajistit svému zaměstnanci, který provádí manipulaci se zvířaty příslušné proškolení a vydat mu o tom potvrzení..
 
 Nově vydaná vyhláška č. 4/2009 Sb. o ochraně zvířat při přepravě vychází z uvedeného nařízení a nahrazuje dosavadní vyhlášku č 193/2004 Sb. Např. tím, že pro komerční přepravce upřesňuje  povinnost absolvovat školení, uvádí obsah a rozsah odborného kurzu. Vzor potvrzení o absolvování školení je přílohou vyhlášky. Rovněž tak vzor průkazu pro řidiče a průvodce silničních vozidel přepravujících zvířata a taktéž i požadavky na velikost prostor pro přepravu zvířat.
 
Odborná školení se uskutečňují na několika zařízeních v ČR, například v Praze a v Brně a  Českých Budějovicích. Program a přihlášky je možné nalézt na webových stránkách SVS ČR (www.svscr.cz).  
 
Dále vyhláška  upřesňuje podmínky pro nekomerční  přepravu zvířat např. stanovením velikosti prostor pro přepravu koní, poníků, oslů malých telat, středně velkých telat, těžkých telat, středně velkého skotu, těžkého skotu a velmi těžkého skotu, dále pro několika kategorií ovcí, koz, prasat, a kategorií drůbeže. Vyhláška č. 4/2009 Sb. řeší i podmínky pro přepravu psů a koček a ostatních savců, ale i ptáků a studenokrevných obratlovců. Podmínky jsou jasně vymezené a dotýkají se i takových podrobností, jako například, že ptáci musejí být přepravováni v šeru.
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021