Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek O zářijovém cvičení jak si počínat v ohnisku nákazy do kategorie

Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv > Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv> Potravinářství - Archiv
TZ SVS ČR > Zdroje ICBP - Archiv> TZ SVS ČR> Zdroje ICBP - Archiv
Veterinární záležitosti > Živočišná výroba - Archiv> Veterinární záležitosti> Živočišná výroba - Archiv

O zářijovém cvičení jak si počínat v ohnisku nákazy

Vydáno: 6.10.2009
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 6.10.2009.
Státní veterinární správa ČR má již své zkušenosti se zdoláváním nebezpečných nákaz zvířat, s vymezováním ohniska i s jeho likvidací. Například naposledy jsme takto „naostro“ zažili zdolávání ohniska ptačí chřipky před dvěma lety. Každá takováto akce je inspirací pro další zdokonalení pohotovostních plánů. A to jak pro orgány státního veterinárního dozoru, tak pro další složky Integrovaného záchranného systému (IZS), tj. pro armádu, hasiče i hygienickou službu i orgány státní samosprávy.

Pro dobrou koordinaci složek IZS se čas od času pořádají součinnostní cvičení. Poslední, jehož tématem bylo zdolávání slintavky a kulhavky (SLAK), se uskutečnilo ve dnech 8. - 9. září ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na hospodářství Květušín. Proběhlo velmi dobře.

Smyslem cvičení bylo sladit veškeré nutné kroky a eliminovat všechna rizika rozvlečení této nebezpečné nákazy. Stačí vzpomenout, jaké obrovské škody znamenalo rozvlečení slintavky a kulhavky nedostatečnými veterinárními opatřeními ve Velké Británii v polovině devadesátých let.

Nácviku se účastnili zástupci armády, pracovníků Státní veterinární správy, krajských veterinárních správ pro kraj Jihočeský, Plzeňský, Středočeský, kraj Vysočina a Městské veterinární správy Praha. Scénář postupu zpracovala Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj. Prvním krokem je vždy vyslovení podezření z nákazy SLAK v hospodářství, dalším krokem je zpracovat dokumentaci a zde pak následoval praktický nácvik vstupu do místa podezření, odběr vzorků, jejich zabalení a vyřešení výstupu z postiženého hospodářství. Samozřejmé bylo ohraničit podezřelé hospodářství a zabránit vstupu nepovolaným osobám. Jedním z dalších zásadních kroků je vždy nařídit mimořádná veterinární opatření a svolat členy krizové jednotky dotyčné krajské veterinární správy v minimálním složení – epizootolog, hygienik, právník a ekonom.

Součástí praktických ukázek v Boleticích byla mimo jiné i ukázka praktických činností zásahových skupin vojenské veterinární služby v místě podezření na bioterorismus (antrax), a ukázka vybavení pro odchyt a imobilizaci různých druhů zvířat. Svou schopnost likvidovat ohnisko nákazy představilo i Pracoviště pro řešení krizových situací PSLN Brno a Hradec Králové. Dále byl představen záchranný stan, který bude součástí vybavení pro vytvoření zázemí pro ty, kdo se zdolávání účastní

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje předvedl praktickou ukázku desinfekce vozidla před opuštěním hospodářství s potvrzenou nákazou za použití mobilní desinfekční linky. Hasiči z Jihočeského kraje připravili ukázku svého vybavení pro dekontaminaci osob opouštějících ohnisko nákazy. Součástí ukázkového dne bylo také předvedení sil a prostředků Armády ČR pro dekontaminaci osob, fixaci a imobilizaci zvířat a dekontaminaci skotu v případě radiační havárie.

Závěrem je možné říci, že cvičení prověřilo akceschopnost všech složek IZS. V případě vzplanutí prakticky jakékoli nebezpečné nákazy zvířat lze podle Milana Maleny, ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR, očekávat, že bude situace odpovídajícím způsobem zvládnuta. Ostatně jsme se o tom mohli již v minulosti i přesvědčit.

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021