Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek O zvířatech vyžadujících zvláštní péči do kategorie

TZ SVS ČR > Zdroje ICBP - Archiv> TZ SVS ČR> Zdroje ICBP - Archiv
Veterinární záležitosti > Živočišná výroba - Archiv> Veterinární záležitosti> Živočišná výroba - Archiv

O zvířatech vyžadujících zvláštní péči

Vydáno: 8.1.2009
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 7.1.2009.
Vyhláška č. 411/2008 Sb., z 18. 11. 2008, nahradila vyhlášku o nebezpečných druzích zvířat z poloviny devadesátých let (č. 75/1996 Sb.). Došlo tak k delší dobu avizované změně k lepšímu. Nová vyhláška se jmenuje nezavádějícím způsobem… „o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči“. To znamená, že z názvu „netrčí“, že jde o nebezpečné druhy. Ve skutečnosti je v naprosté většině případech potenciálně nebezpečným pro zvířata člověk, a to právě kvůli neodbornému zacházení s nimi. Zvířata člověka ohrožují podstatně méně než on je.
 
Z uvedených důvodů tedy ani ne dvoustránková vyhláška stanoví druhy zvířat, které vyžadují zvláštní péči, a nařizuje, že tato zvířata musejí být nezaměnitelně označena (pokud již nebyla označena na základě ustanovení jiných předpisů) a uvádí vzor žádosti o povolení chovu takovýchto druhů zvířat.
 
A která zvířata to jsou, která zvláštní péči vyžadují, a na jejichž chov musí být povolení místně příslušné krajské veterinární správy? Z plazů to jsou všechny jedovaté druhy a všichni krokodýli. Z ptáků kasuáři a z dravců, sov, krátkokřídlých a brodivých vyjmenované druhy. Ze savců všichni primáti. Z šelem všechny druhy včetně ploutvonožců. Výjimkou jsou domestikované druhy jako pes, kočka, fretka, a zvěř chovaná v zajetí podle zákona o myslivosti. Dále pak vyžadují zvláštní péči, a musejí být taktéž označeni, všichni chobotnatci a lichokopytníci, s výjimkou těch druhů, které jsou označovány nebo evidovány podle plemenářského zákona a totéž prakticky platí i pro sudokopytníky. Zde jsou výjimkou opět druhy držené v zajetí podle zákona o myslivosti a lamy krotké a alpaky (lama vikuňa).
 
Pokud někdo vyjmenované druhy zvířat hodlá chovat (právnická nebo fyzická osoba), musí předem podat žádost o povolení chovu a předložit ji k vyjádření a posléze k registraci místně příslušné krajské veterinární správě, popřípadě Městské veterinární správě v Praze. Tyto orgány vydávají povolení po provedené kontrole v místě chovu, při které se zjišťuje, zda chovatel splňuje stanovené podmínky. Chovat jednice uvedených druhů mohou pouze osoby starší 18 let. Podmínkou schválení je i to, že chovatel souhlasí s podmínkou, že minimálně jedenkrát za rok bude provedena kontrola chovaných zvířat a vybavení pro ně, a to přímo v místě chovu.  
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021