Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Obezita může mít vztah s pesticidy do kategorie

Rizikové faktory - Archiv > Rizikové faktory - Archiv> Potravinářství - Archiv
Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv

Obezita může mít vztah s pesticidy

Vydáno: 6.1.2009
Tisk článku
Autor: Mgr. Světluše Bodoková
Zjištění dánské studie.
Dánská studie, uveřejněná v časopisu Acta Paediatrica, měřila hladinu pesticidu hexachlorbenzenu (HCB) v pupeční šňůře 403 dětí, narozených na španělském ostrově Menorca.
 
Studie zjistila, že ty děti, kterým byla naměřena nejvyšší hladina pesticidu, měly dvojnásobnou pravděpodobnost, že budou ve věku 6 a půl roku obézní.
 
HCB se nejčastěji používal jako fungicid pro moření osiva obilnin. Přesto, že je jeho používání zakázáno, zůstává v prostředí a může se dostávat do potravin.
 
Důležitost této studie není v identifikaci jedné chemické látky, ale spíše v tom, že ukazuje nebezpečí kontaktu s několika chemikáliemi naráz. Autoři studie vyzývají k minimalizaci vystavování se působení takových chemických látek. Pupeční šňůra všech dětí účastnících se studie obsahovala měřitelné množství některých pesticidů.
 
V České republice se HCB v minulosti využíval jako fungicid při ošetřování pšenice a cibule a jako mořidlo osiva. Dále je používal jako desinfekční prostředek a jako vstupní či meziproduktová surovina při výrobě některých chemikálií (pentachlorfenol, některé chlorované aromáty), dále při výrobě pyrotechniky, syntetického kaučuku a hliníku.
 
HCB se již v České republice nesmí používat, vzniká však jako vedlejší produkt v chemickém průmyslu (např. ve chlorové chemii anebo při bělení buničiny chlorem). Obsahují jej také emise z různých spalovacích procesů (např. při spalování odpadů nebo v hutnictví).
 
 
Co je HCB
HCB je velmi stálá, málo těkavá sloučenina s nízkou rozpustností ve vodě, avšak s výraznou schopností se jednak kumulovat v tukových tkáních organismů a jednak se absorbovat na povrchy tuhých částic. V životním prostředí se rozkládá jen velmi pomalu, jako rozkladné produkty jsou v literatuře uváděny chlorované fenoly. Tyto vlastnosti předurčují HCB k dlouhému setrvání v životním prostředí a pronikání do potravních řetězců.
 
Zdroj: The Independent on Sunday (7.9., s.4) a www.arnika.cz.
 
 
 
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021