Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Obsah akrylamidu v potravinách v roce 2008 do kategorie

Zprávy EFSA - Archiv > Zprávy EFSA - Archiv> EFSA - Archiv
Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv

Obsah akrylamidu v potravinách v roce 2008

Vydáno: 21.5.2010
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Zpráva EFSA. Výsledky monitoringu 22 výrobkových skupin potravin v 23 evropských zemích.
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) uveřejnil dne 18.5.2010 výsledky monitoringu přítomnosti akrylamidu v potravinách v roce 2008. Zpráva byla vypracována na základě více než 3 400 hodnot, které poskytlo 22 členských států EU a Norsko.
Ve zprávě se uvádí, že nejvyšší průměrné koncentrace akrylamidu byly ve skupině “náhražky kávy”, která zahrnuje nápoje typu kávy vyrobené z cereálií, např. ječmene nebo čekanky. Vzorky potravin byly odebrány celkem z 22 výrobkových skupin potravin, přičemž nejnižší průměrné koncentrace byly nalezeny v nespecifikovaných chlebových výrobcích.
Celkově se zdá, že koncentrace akrylamidu v potravinách v roce 2008 byly nižší než v roce 2007. To však neplatilo pro všechny skupiny potravin, u některých skupin byl obsah akrylamidu v roce 2008 vyšší. To se týkalo bramborových lupínků, instantní kávy a náhražek kávy. Celkový trend bude zřejmý, až budou k dispozici výsledky získané v dalších letech.
Akrylamid je látka, která se tvoří v určitých potravinách, typicky ve škrobových výrobcích a to působením vysokých teplot používaných při smažení, pečení a pražení. EFSA ve svém stanovisku z roku 2005 potvrdil, že akrylamid je karcinogenní a genotoxický (tj. způsobuje poškození genetického materiálu buněk).
Uvedená zpráva je druhá ze série zpráv EFSA (2007, 2008 a 2009), které mají napomoci Evropské komisi a členským státům EU zjistit, zda dobrovolná opatření, která přijal průmysl výroby potravin ke snížení obsahu akrylamidu v potravinách, byla úspěšná či nikoliv.
Příští rok, až budou k dispozici údaje za období 2007–2009, provede EFSA odhad expozice, což umožní zjistit, jak změny obsahu akrylamidu v různých typech potravin ovlivnily celkové množství akrylamidu, které lidé přijímají stravou.
 
Výsledky obsahu akrylamidu v potravinách z monitoringu v roce 2008
Akrylamid na stránkách EFSA

Zdroj: EFSA
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021