Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Obsah alkoholu ve vybraných potravinách do kategorie

Vlivy na zdraví - Archiv > Vlivy na zdraví - Archiv> Potravinářství - Archiv

Obsah alkoholu ve vybraných potravinách

Vydáno: 14.3.2007
Tisk článku
Autor: Ing. Marta Pospíšilová
Obvyklý obsah alkoholu v potravinách, v nichž se s ním vcelku příliš nepočítá, je v průměru nepatrný, ale jednotlivě naměřené vysoké hodnoty by mohly škodit citlivým osobám.
V německém Institutu pro potravinářskou chemii v Trier bylo testováno z hlediska obsahu alkoholu 811 druhů potravinářských výrobků, u nichž se obsah alkoholu většinou běžně nezmiňuje. Alkohol může v potravinách vznikat v důsledku nežádoucího alkoholového kvašení, nebo je do potravin přidáván k ochucení. Získané údaje (uvedené v tabulce) mohou sloužit k zodpovězení základní otázky, zda alkohol v potravinách může znamenat nebezpečí pro různé skupiny konzumentů (děti, lidé citliví k alkoholu, vyléčení alkoholici, nemocní).
 
Obsah alkoholu v ve výrobcích
Výrobek
jednotky
n=počet vzorků
min.
max.
střední hodnota
medián
Schwarzwaldský višňový dort
g/100 g
35
0,03
1,37
0,60
0,64
Čokoládové výrobky s deklarovaným alkoholem
g/100 g
46
0,09
5,23
1,72
1,41
 
Čokoládové výrobky bez deklarovaného alkoholu
g/100 g
21
0,01
1,55
0,19
0,02
Ovocné šťávy a nápoje
g/l
416
1,10
3,90
1,85
1,50
Červené hrozny
g/l
39
0,10
1,10
0,50
0,40
Bílé hrozny
g/l
58
0,10
10,40
1,20
0,60
mg/kg
105
0,00
379,00
56,00
28,00
Nealkoholická piva
% obj.
70
0,00
4,94
0,41
0,35
 
g/100 ml
70
0,00
3,92
0,33
0,28
Sladové nápoje
% obj.
21
0,00
1,88
0,38
0,19
 
g/100 ml
21
0,00
1,49
0,30
0,15
 
Naměřené střední hodnoty jsou tak nízké, že neznamenají nebezpečí, avšak některé jednotlivé hodnoty nejsou zanedbatelné. Některé dodávky medu, u nichž zřejmě proběhlo kvašení, protože byly zjištěny extrémně vysoké obsahy alkoholu, byly na základě tohoto zjištění staženy z trhu jako nevyhovující. U nezkvašených šťáv je nejvyšší přípustný obsah alkoholu v Rakousku 3 g/l (= 0,38 % obj., v ČR 0,5 % obj.), u hroznové šťávy (podle nařízení 1493/1999/ES) až 7,9 g/l (1 % obj.). U nealkoholických piv a sladových nápojů smí být alkoholu nejvýše 0,5 % obj. Faktem je, že většina spotřebitelů neví, že šťávy a nealkoholické pivo mohou obsahovat alkohol. U jednoho vzorku šťávy z bílých hroznů, u 20 % vzorků nealkoholických piv a 14 % vzorků sladových nápojů byla limitní hodnota ještě překročena. Je otázkou, zda např. tyto hodnoty a příchuť alkoholického nápoje už nemohou způsobit recidivu u vyléčených alkoholiků. Někteří lidé (obzvlášť citliví a nemocní) se musí alkoholu vyhýbat, a pro ně je důležité, aby přítomnost alkoholu byla na potravině/nápoji označena. Zřejmě by proto měly být předpisy týkající se značení (zvlášť u nebalených potravin) zpřísněny.
Ernährung, 31, 2007, č. 1, s. 24-29
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021