Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Obsah lepku v pivu do kategorie

Alergeny > Rizikové faktory - Archiv> Alergeny> Rizikové faktory - Archiv

Obsah lepku v pivu

Vydáno: 10.1.2007
Tisk článku
Jsou uvedeny výsledky studie obsahu lepku v různých typech sladu a  piva. Piva na bázi ječmene a pšenice nejsou pro celiaky bezpečná.
Osoby s celiakií nesnášejí lepek, bílkovinu, která je obsažena v pšenici, žitu, ječmeni a pravděpodobně i v ovsu. Lepek je obecně složen z prolaminu a glutelinu. Pšeničný prolamin je znám jako gliadin, prolamin ječmene jako hordein.
Strava bez lepku (gluten-free diet, GFD) je strava, ze které jsou vyloučeny všechny potraviny obsahující pšenici (včetně špaldy a tritikale), žito, ječmen a pravděpodobně i oves. Jako maximální tolerovatelný denní příjem lepku u osob s celiakií se uvádí 10 mg, i když jsou známy případy, že již 1 mg lepku se projevuje sníženou využitelností stravy. Každá osoba s celiakií má tak vlastní tolerovatelnou hladinu lepku a bezpečný denní limit příjmu lepku nelze určit.
V České republice je roční spotřeba piva 160 l na osobu, což je největší spotřeba piva na světě. Pivo obsahuje pouze asi 0,3 % bílkovin nebo polypeptidů, jejichž hlavním zdrojem je slad. Slad se vyrábí většinou pouze z pšenice nebo ječmene. Dosud nebyly k dispozici údaje o kvantitativním obsahu lepku v pivu a o bilanci lepku během procesu výroby piva.
V rámci studie provedené na Vysoké škole chemicko-technologické, ve Výzkumné ústavu potravinářském Praha a na Univerzitě v Madridu (Španělsko) byl imunochemicky stanoven obsah lepku v různých typech sladu a v různých typech piva. Obsah lepku ve sladu se pohyboval v rozmezí (g.kg-1) 18,8–45,0 (ječmen), 44–68 (pšenice), 41,6 (žito), 21,2 (špalda). V jednotlivých typech piva se obsah lepku zvyšovat v pořadí (mg.l-1): nealkoholické pivo (< 3,0), ležáky (<3–8,7), černá piva (9,0–15,2), pšeničná piva (10,6–41,2).
U deseti ležáků české výroby byly použity k analýze lepku dvě metody: “sandwich” a “competitive ELISA”. Hodnoty zjištěné ELISA metodou byly několikanásobně vyšší než hodnoty zjištěné “sandwich” metodou. Proces výroby piva vedl ke snižování obsahu lepku (100 % lepku ve sladu, méně než 0,11 % lepku ve stabilizovaném pivu).
Pokud jde o legislativní limit (20 mg.l-1) bylo z 19 analyzovaných piv pouze 84 % piv bezpečných pro konzumaci celiaky. Obecně platí, že piva vyrobená z ječmene a pšenice nejsou pro celiaky bezpečná.
 
Pozn.: Studie byla podpořena grantem MŠMT ČR a grantem ministerstva pro vědu a technologii ve Španělsku.
 
Food Additives & Contaminants 23, 2006, č. 11, s. 1074–1078
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021