Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Ochrana zvířat při usmrcování do kategorie

Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace
Živočišná výroba - Archiv > Živočišná výroba - Archiv> Zemědělství - Archiv

Ochrana zvířat při usmrcování

Vydáno: 24.11.2009
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 o ochraně zvířat při usmrcování.
Ochrana zvířat při porážení nebo usmrcování je upravována právními předpisy Společenství od roku 1974 a směrnicí 93/119/ES byla zásadním způsobem posílena. Byly však zjištěny velké rozdíly mezi jednotlivými členskými státy při provádění uvedené směrnice a bylo poukázáno na zásadní problémy a odlišnosti v oblasti zacházení se zvířaty, které mohou mít dopad na konkurenceschopnost mezi provozovateli podniků.
 
Nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 stanovuje pravidla pro usmrcování zvířat chovaných nebo držených pro produkci potravin, vlny, kůže, kožešin nebo jiných produktů, jakož i pro usmrcování zvířat za účelem depopulace a pro související úkony.
Nové nařízení nahrazuje směrnici 93/119/ES. Bude se aplikovat od 1.1.2013.
 
Pro lepší pochopení změn, které nové nařízení přináší, uveřejnila Evropská komise materiál Nové nařízení v 6 otázkách a odpovědích a dále přehled aktivit, které vedly k přijetí nového nařízení.
 
Zdroj: Evropská komise
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021