Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Od léčby k strategickému managementu dehelmintizace do kategorie

Živočišná výroba - Archiv > Živočišná výroba - Archiv> Zemědělství - Archiv
Veterinární záležitosti > Živočišná výroba - Archiv> Veterinární záležitosti> Živočišná výroba - Archiv

Od léčby k strategickému managementu dehelmintizace

Vydáno: 30.1.2009
Tisk článku
V boji proti parazitickým červům v chovu prasat je nutné minimalizovat ekonomické škody pomocí strategického managementu dehelmintizace.
Výskyt červů v chovech prasat je stále přetrvávajícím problémem. V severní Evropě se prevalence pohybuje ve výkrmu prasat a u mladých prasnic mezi 25 až 35 %.
Protože bývá výskyt červů (endoparazitózy) v chovu prasat často podceňován, vznikají nutně značné ekonomické škody způsobené:
  • Nižší jatečnou výtěžností vlivem snížené kvality jatečné trupu a svaloviny
  • Vyššími náklady na krmení vlivem zhoršené konverze krmiva
  • Vyšší mortalitou
  • Vyšší prevalencí sekundárních infekcí
  • Vyššími náklady na medikamenty
Ačkoliv jsou již dlouho dobu dostatečně známy faktory predisponující začervení prasat jako je kontinuální obsazení stájí, výběr nesprávných nebo nedostatečně účinných dezinfekčních prostředků, nedostatečná nebo nesprávně provedená dehelmintizace. Výskyt červů má kromě finanční srážky (při červivosti vyšší než 5 %) pro chovatele podstatně větší negativní dopad ve formě doprovodných škod (snížení přírůstků, prodloužení délky výkrmu, zvýšená spotřeba krmiva). Chovatelské podmínky zajišťující chov prasat zcela prostý parazitů v současné době není možný. Dostupným cílem je minimalizace kontaminace okolního prostředí infekčními parazitickými stádii, eradikace (úplné vymýcení) možné není. Tento problém je řešitelný pouze v komplexu důsledně prováděného managementu čistění a dezinfekce a medikamentózní dehelmitizace.
 
Pomocí strategického managementu dehelmintizace je možné minimalizovat škody. Prasata jsou několikrát zaléčena v pětidenním cyklu s odstupem 35 až 42 dní. Odstup mezi periodami ošetření vychází z prepetenčního času (doba od proniknutí parazita do organismu až po detekci jeho vajíček) vytvoření Ascaris suum jako hlavního parazita.     
 
Četné studie analyzovaly účinnost preparátu flubendazolu a ekonomické výhodnosti strategické dehelmintizace, jejímž klíčovým bodem je přerušení generačního cyklu, čímž dojde k eliminaci vylučování vajíček pohlavně zralých červů. Účinnost strategické dehelmintizace v těchto studiích dosahovala až sta procent. Tento postup vede k redukci kontaminace okolního prostředí infekce schopných vajíček červů a následně k poklesu reinfekčního tlaku.  
 
Von der Wurmkur zum strategischen Entwurmungsmanagement
[cit. 2008-01-29], www.animal-health-online.de
 
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021