Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Odborný seminář a prohlídka rodinné farmy v Jeníkově na Vlašimsku do kategorie

Akce tuzemské > Akce tuzemské> Akce - Archiv> Akce - Archiv
Aktuality > Aktuality

Odborný seminář a prohlídka rodinné farmy v Jeníkově na Vlašimsku

Vydáno: 22.5.2014
Tisk článku
Autor: ASZ ČR
Celodenní akce pro rodiny s dětmi proběhne 31. 5. 2014 na farmě rodiny Hájkových v Jeníkově na Vlašimsku.

Definice rodinné farmy, její význam a přínos pro venkov, zpracování a prodej zemědělské produkce ze dvora, welfare zvířat, opatření v krajině a pozemkové úpravy – těmto konkrétním tématům vybraným z „Křížové cesty českého sedláka“ bude věnován odborný seminář určený široké veřejnosti, který proběhne v sobotu 31. května v rámci celodenní akce pro rodiny s dětmi na farmě rodiny Hájkových v Jeníkově na Vlašimsku.

Jedná se již o druhou akci tohoto typu pořádanou letos Asociací soukromého zemědělství ČR u příležitosti OSN vyhlášeného Mezinárodního roku rodinných farem, předchozí hostil poslední dubnovou sobotu vítěz soutěže Farma roku 2013 – Galloway farma rodiny Vacíkových v Roupově u Přeštic.

Hlavním smyslem série těchto seminářů je přinést návrhy řešení jednotlivých témat, která budou na závěr celého seriálu zpracována do uceleného sborníku a ten předán coby podklad pro další diskusi politické reprezentaci, vysokým školám, výzkumným ústavům a dalším institucím. Na seminář do Jeníkova byli pozváni a ke konkrétním tématům se vyjádří ředitel Českého statistického úřadu Jiří Hrbek, ředitel Krajské veterinární správy Středočeského kraje Zdeněk Císař, bývalý ministr zemědělství a poslanec Parlamentu ČR Petr Bendl a zástupci Svazu marginálních oblastí.

Foto02Návštěvníci z řad odborné i laické veřejnosti se budou moci přesvědčit o tom, že výše uvedená témata zcela přesně v praxi charakterizují Hájkovic rodinnou farmu, do jejíhož provozu jsou zapojeny všechny tři generace. Rodina se zde věnuje pěstování pícnin, obilí, řepky i hlavního artiklu – brambor, chovu 60 kusů masného skotu plemene Charolais a drobného zvířectva (králíků, holubů, slepic a perliček). Nabízí celoroční prodej brambor ze dvora, ale i jejich rozvoz, vedle domácností a maloodběratelů jsou dodávány také do škol a nemocnic. Prodej předem objednaného hovězího masa maloodběratelům probíhá bedýnkovou metodou.

Mnoho druhů hospodářských zvířat a moderní zemědělská technika jistě budou velkým lákadlem pro rodiny s dětmi, které tak budou mít možnost lépe poznat život na farmě. K tomu dopomohou i nejrůznější naučné stezky včetně tolik oblíbené farmářské s osmi stanovišti, menším dětem bude určena rozsáhlá herna pod širým nebem. Nebude chybět ani spousta stánků s poctivými českými potravinami a originálními výrobky. 

Přijďte i s celou rodinou prožít den plný poznání a zábavy na farmu, která v loňském roce vybojovala stříbro v soutěži Asociace soukromého zemědělství Farma roku! Celodenní program bude připraven od 10 do 16 hodin, seminář začíná ve 12.30 hodin.

Šárka Gorgoňová, tisková referentka ASZ

Zdroj:  Asociace soukromého zemědělství ČR

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021