Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Odčervování zvířat v lese do kategorie

TZ SVS ČR > Zdroje ICBP - Archiv> TZ SVS ČR> Zdroje ICBP - Archiv
Veterinární záležitosti > Živočišná výroba - Archiv> Veterinární záležitosti> Živočišná výroba - Archiv

Odčervování zvířat v lese

Vydáno: 28.1.2010
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 28.1.2010.
Odčervujeme obyvatele lesů
Od 15. ledna do 10. února se, zejména v lesních honitbách, podává lesním obyvatelům speciální krmení, které obsahuje antihelmintika. To znamená, že jde o prostředky likvidující například oblé červy v trávicím traktu zvířat, dále motolice, podkožní larvy střečků, askarie, a jiné červy.

Právě toto období je vhodné, neboť 15. 1. skončila lovecká sezóna spárkaté zvěře. Takže ochranná lhůta pro případný obsah reziduí léčiv v mase by se týkala jen prasat, která lze lovit celoročně.

Chce-li majitel ve své honitbě odčervovat zvířata, musí do dvou dnů informovat okresní mysliveckou organizaci a místně příslušnou krajskou veterinární správu. Vzhledem k tomu, že se jedná o léky, u kterých je stanovena tzv. ochranná lhůta – tj. doba, kdy nesmí být produkty z léčených zvířat uváděny pro lidskou spotřebu, byl stanoven jednotný termín pro celou ČR, nejpozději do 10. 2. 2010. Při případném uvádění zvěřiny do oběhu, v období ochranných lhůt, musí majitel počítat s možným vyšetřením na rezidua léčiv, kdy jde o kontrolu dodržení ochranné lhůty, která je v tomto případě 14 dnů pokud jde o prasata, 28 dnů pokud jde o jeleny či srnčí nebo daňky a muflony, u kamzíků pak je lhůta 60 dní.

Léčivo musí být řádně předepsáno veterinárním lékařem a při jeho podávání musejí být dodrženy veškeré povinnosti stanovené v zákonu o léčivech. Aby veterinář léčivo mohl předepsat a než se přikročí k aplikaci odčervovacích prostředků, je třeba znát „parazitologický status“ zvěře. Je nutné dotyčnou lokalitu proto zmapovat na základě parazitologického vyšetření orgánů odlovených kusů a vyšetření trusu zvěře. Případné vyšetřování je organizačně a finančně hrazeno z prostředků žadatele o aplikaci léčiva.

Všechny tyto skutečnosti jsme oznámili okolním zemím, Polsku, Německu, Rakousku a Slovensku, včetně používaných preparátů a ochranných lhůt.

Cílem tohoto opatření je nadále pokračovat v krocích proti nákazám, v tomto případě parazitózám zvířat, a zabránit tomu, aby byla na trh uváděna zvěřina s rezidui veterinárních léčiv. Jelikož je situace v chovech hospodářských zvířat konsolidovaná, jsou na řadě zvířata volně žijící, jejichž produkty jsou využívány k výživě lidí, jde samozřejmě zejména o maso.

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021