Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Odhalování nesterility v aseptických procesech do kategorie

Mikrobiální rizika > Mikrobiální rizika> Rizikové faktory - Archiv> Rizikové faktory - Archiv

Odhalování nesterility v aseptických procesech

Vydáno: 6.2.2009
Tisk článku
Pro odhalení zdroje mikrobiální kontaminace je směrodatný druh zjištěného mikroorganismu. Zjištění závady závisí na  stanovení počtu a místa odběru vzorků.
Nesterilita v aseptických procesech znamená výskyt mikroorganismů během výrobního procesu. Může se s časem zvyšovat, snižovat nebo se nemění. V důsledku proniknutí mikroorganismů do sterilního prostoru může docházet k jejich pomnožování na površích, v atmosféře nebo v produktu.
Zjištění druhu mikroorganismu je významné pro odhalení zdroje kontaminace. Důkaz pseudomonád a koliformních bakterií ukazuje na kontaminaci vody, zatímco výskyt mléčných bakterií, sporotvorných bakterií rodu Bacillus a koryneformních bakterií ukazuje na nedostatky v čištění a sterilaci a netěsnosti zařízení. Koky rodu Micrococcus, kvasinky a plísně ukazují na nesterilitu vzduchu.
K odhalení závad dochází namátkovou podnikovou kontrolou, v případě bakterií produkujících plyny se závada projeví formou viditelných bombáží při skladování. V horším případě se závady objeví až v obchodě nebo u spotřebitele. V případě zjištěné závady je nutné operativně zjistit příčinu, k čemuž je potřebné co nejpřesnější stanovení času počátku nesterility. Pak se lze pomocí výrobní dokumentace dobrat k důvodům. Předpokladem je, že jsou kontrolní zápisy všech výrobních složek časově synchronizované. Pokud je zjištěn vadný obal, musí být prověřeno, zda nedochází k systematické závadě při balení.
Náhodná kontrola je vhodná tam, kde není téměř nebo vůbec nic známo o statistickém rozdělení vyšetřovaných znaků. Každý kus určité šarže má stejnou pravděpodobnost, že bude vybrán.
Pokud však je záměrem zohlednit určitý faktor výroby (obsluhující personál, směna), odebere se náhodný vzorek z roztříděného souboru (stratified sample). Také mohou být odebrány všechny kusy z náhodně vybraného místa (cluster sample). Ty sice nejsou reprezentativní pro celý proces, ale mohou pomoci při identifikaci závady.
Při odběru vzorků je třeba se vyhnout systematickým chybám. Statisticky platí, že náhodná chyba je menší při odběru většího počtu vzorků. Obvykle se počet odebraných vzorků volí s 95% intervalem spolehlivosti (nejméně 95 % vzorků má hodnotu sledovaného parametru ve vymezené oblasti). Výskyt mikrobiální kontaminace je při aseptických procesech velmi málo častý a statisticky odpovídá tzv. Poissonovu rozdělení.
Pro rozhodnutí o stanovení počtu odebraných vzorků lze použít počítačové programy (např. Winepiscope).
Bohužel z ekonomických důvodů nelze obvykle odebrat statisticky potřebný počet vzorků. Uvedená tabulka poskytuje orientaci ohledně potřebného počtu odebraných vzorků, při různé četnost výskytu kontaminace v šarži (interval spolehlivosti je 95 %).
Počet kontaminovaných balení v šarži (%)
Potřebný počet odebraných vzorků
0,5
4 791
2
414
10
61
40
11

Dtsch. Milchwirtschaft, 59, 2008, č. 22, s. 855-857
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021