Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Odstranění alkoholu s možným obsahem metylalkoholu do kategorie

Aktuality > Aktuality
Metylalkohol - 2012, 2013 > Bezpečnost potravin - archiv - kauzy> Metylalkohol - 2012, 2013

Odstranění alkoholu s možným obsahem metylalkoholu

Vydáno: 27.9.2012
Tisk článku
Autor: Státní zdravotní ústav
Stanovisko k odstranění podezřelého alkoholu (s možným obsahem metylalkoholu) od spotřebitelů (občanů) a právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání.

Na základě konzultace s odborem odpadů MŽP se bude považovat a zařazovat vzniklý odpad z podezřelého alkoholu (s možným obsahem metylalkoholu) jako odpad nebezpečný.

Doporučený postup odstranění výše uvedeného odpadu pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platné znění:

Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání
jsou povinni ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění předávat tento nebezpečný odpad pouze oprávněným osobám mající souhlas k nakládání s tímto odpadem podle výše citovaného zákona.

Doporučené zařazení podle katalogu odpadů je: 16 03 05* - Organické odpady obsahující nebezpečné látky (nebezpečný odpad).

Způsob odstranění odpadu je spálení v zařízení k tomu určeném.

Doporučený postup odstranění výše uvedeného odpadu pro občany ve smyslu zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platné znění:

Uvedený odpad vzniklý od občanů je podle zákona č.185/2001 Sb., nebezpečnou složkou komunálního odpadu. Původcem odpadu je obec. Obce, podle zákona o odpadech, musí vytvořit systém sběru odpadů od obyvatel. V současné době je sběr nebezpečného odpadu prováděn prostřednictvím sběrných dvorů nebo mobilním sběrem nebezpečných složek komunálních odpadů.

Doporučené zařazení podle katalogu odpadů je: 20 03 99* - Komunální odpady jinak blíže neurčené (nebezpečný odpad).

Způsob odstranění odpadu je spálení v zařízení k tomu určeném.

Zdroj: SZÚ

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021