Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Ojedinělý nález salmonely v kuřatech na českém trhu do kategorie

Mikrobiální rizika > Mikrobiální rizika> Rizikové faktory - Archiv> Rizikové faktory - Archiv
Aktuality > Aktuality

Ojedinělý nález salmonely v kuřatech na českém trhu

Vydáno: 15.2.2012
Tisk článku
Autor: Ing. Irena Suková
Časopis d-test provedl mikrobiologické testy kuřat a posuzoval mikrobiologickou kvalitu, antibiotickou rezistenci bakterií, obsah vody a tuku. Uvádějí se rady, jak bezpečně zacházet s kuřecím masem v domácnosti.
Příručka správných postupů v péči o kuřata chovaná na maso, kterou vydala Českomoravská drůbežářská unie, uvádí postupy, jejichž používání je nezbytné pro udržení přijatelných hygienických podmínek v chovech. Při úsilí o vyloučení přítomnosti patogenních bakterií v mase je jejich dodržování nezbytné.
Značným rizikem je v případě drůbežího masa kontaminace salmonelou nebo kampylobakterem. Legislativa EU stanovuje určité limity pro některé mikroorganismy v drůbežím mase. Podle nařízení 1086/2011/EU platného od 1. prosince 2011 nesmí být v drůbežím mase přítomny žádné S. enteritidis a S. typhimurium (nepřítomnost ve 25g vzorku u 5 jednotek), tzn. druhy, které jsou nejčastější příčinou salmonelóz u člověka.
Časopis d-test provedl v lednu 2012 mikrobiologické testy 17 kuřat (celých nebo dělených), vždy po 5 kusech od stejného druhu, odebraných z české tržní sítě. U jednoho druhu kuřat byla zjištěna přítomnost nepřípustné baktrerie S. enteritidis (Zlaté kuře, výrobce Vodňanské kuře) a u jednoho druhu kuřat (výrobce Raciola Jehlička) S. Ontario. U většiny kuřat byla zjištěna kontaminace kampylobakterem, Staphylococcus aureus, E. coli a v osmi druzích Listeria monocytogenes. Zjištěné hodnoty však odpovídaly obvyklému stavu u kuřat určených k tepelné úpravě (legislativa nestanovuje limity).
Byla zjišťována i rezistence nalezených bakterií vůči antibiotikům. Nálezy byly v normě.
Celkově byla kvalita kuřat v testu hodnocena podle obsažené vody, podle množství a složení tuku, podle mikrobiologických ukazatelů a podle deklarovaných údajů.
Obsah přidané vody odpovídal technologii chlazení vzduchem s postřikem (zvýšení o 4,5 % v celém kuřeti, o 4 % v děleném mase).
Nejnižší obsah tuku (9,29 % vztaženo na celé kuře s kůží) byl zjištěn u bio-kuřete (Biopark). Toto kuře mělo i nejnižší obsah nasycených mastných kyselin (1,82 %). Známou skutečností je, že největší podíl tuku kuřat je obsažen v kůži, kterou lze před konzumací odstranit.
Upozorňuje se na dodržování správných praktik při manipulaci s kuřetem. Při nákupu a uchovávání v chladničce je třeba dbát, aby nedošlo ke kontaktu s jinými potravinami, při přípravě v kuchyni je třeba používat zvláštní prkénko a dokonale omývat pracovní desku, použité náčiní a ruce. Při tepelné úpravě musí být v celém kuřeti dosažena teplota min. 70 °C po dobu 10 minut.

d-test, 2012, č. 2, s. 13-19
Nařízení  1086/2011/EU, kterým se mění příloha II nařízení  2160/2003/ES a příloha I nařízení  2073/2005/ES, pokud jde o salmonelu v čerstvém drůbežím mase (Úř. věst. EU,  L 281, 28.10.2011, s.7)
Nařízení 2160/2003/ES o tlumení salmonel a některých jiných původců zoonóz vyskytujících se v potravním řetězci
(Úř. věst. EU, L 325, 12.12.2003, s. 1)
Nařízení  2073/2005/ES o mikrobiologických kritériích pro potraviny (Úř. věst. EU, L 338, 22.12.2005, s. 1)
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021