Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Omezení použití přípravků na ochranu rostlin na bázi neonikotinoidů do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Omezení použití přípravků na ochranu rostlin na bázi neonikotinoidů

Vydáno: 26.6.2013
Tisk článku
Autor: SRS
Tisková zpráva SRS ze dne 20. 6. 2013.

Státní rostlinolékařská správa upozorňuje, že 26. května 2013 nabylo účinnosti prováděcí nařízení Komise (EU) č. 485/2013 ze dne 24. května 2013, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinných látek klothianidin, thiamethoxam a imidakloprid, a kterým se zakazuje použití a prodej osiva ošetřeného přípravky na ochranu rostlin obsahujícími uvedené účinné látky.

Aby se minimalizovala expozice včel vůči uvedeným látkám a dalšísouvisející rizika, bylo zmíněným nařízením omezeno použití uvedených účinných látek, stanovena specifická opatření ke zmírnění rizik pro včely a použití přípravků na ochranu rostlin, které obsahují uvedené účinné látky, bylo omezeno pouze na profesionální uživatele. Bylo zakázáno použití přípravků na ochranu rostlin pro foliární aplikaci a pro ošetření osiva a ošetření půdy v případě plodin atraktivních pro včely s výjimkou použití ve sklenících, ošetření rostlin po odkvětu a výsevu namořeného osiva ozimých obilovin. Plodiny, které se sklízejí před vykvetením, se nepovažují za atraktivní pro včely. Výčet plodin, jichž se omezení týká, je uveden příloze I k prováděcímu nařízení Komise (EU) č. 485/2013.

Státní rostlinolékařská správa je povinna do 30. září 2013 změnit nebo zrušit stávající povolení pro přípravky na ochranu rostlin, které obsahují klothianidin, thiamethoxam nebo imidakloprid jako účinnou látku v případě, že budou naplněny podmínky uvedené v prováděcím nařízení Komise (EU) č. 485/2013.

Prodat a spotřebovat zásoby přípravků s původními etiketami, platnými do vydání rozhodnutí o změně nebo zrušení povolení vydaného v návaznosti na výše zmíněné nařízení, bude možné nejdéle do 30. listopadu 2013.

Osivo plodin, které jsou specifikovány v příloze II k nařízení č. 485/2013, namořené přípravky obsahujícími některou z uvedených účinných látek, bude možné uvádět na trh a vysévat nejdéle do 1. prosince 2013.

Odborný garant: Ing. Jana Ondráčková, jana.ondrackova@srs.cz.


Zbyněk Škodáček
tiskový mluvčí SRS


Zdroj: SRS

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021