Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Opatření pro snížení etylkarbamátu v lihovinách z peckovin do kategorie

Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace
Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv

Opatření pro snížení etylkarbamátu v lihovinách z peckovin

Vydáno: 29.1.2010
Tisk článku
Codex Alimentarius vytváří „Kód pro praxi“, Evropská komise požaduje přijetí odpovídajících opatření a vyhlašuje tříletý monitoring etylkarbamátu.

Etylkarbamát (NH2COOC2H5)je nežádoucí složka  vznikající mj. při fermentačním zpracování peckovin (nukleofilní alifatickou substitucí etanolu na močovinu). Codex Alimentarius projednává návrh praktických pokynů tzv. „Kód pro praxi“, podle nichž by použité ovoce mělo být vypeckované nebo alespoň by měly být pecky co nejméně rozdrceny, celý výrobní proces by měl probíhat maximálně hygienicky a co nejkratší dobu, a při destilaci by se etylkarbamát neměl dostat do produktu (předem vázat etylkarbamát na měď a automatické vymývání v případě kontinuální destilace), a ani pecky by se neměly dostat do destilačního zařízení. Další pokyny se týkají odděleného shromažďování destilačních frakcí, příp. opakované destilace aj. Destiláty by měly být chráněny před světlem, obzvlášť pokud obsah kyseliny kyanovodíkové překračuje 1 mg/l.

Návrh bude projednáván na 4. zasedání  kodexového výboru pro kontaminanty v potravinách v Turecku (Izmir) 26. – 30. dubna 2010. Připomínky se přijímají do 15. února 2010.

Evropská komise  zpracovala návrh doporučení s cílem snížení kontaminace etylkarbamátu v lihovinách z peckového ovoce (SANCO/5396/2009, Rev. 2: Draft Commission Recommendation of *** on the prevention and reduction of ethyl carbamate contamination in stone fruit spirits and stone fruit marc spirits and on the monitoring of ethyl carbamate levels in these beverages).

Toto doporučení se obrací na členské státy, aby se v souladu s návrhem Kódu pro praxi CA zaměřili na snížení obsahu etylkarbamátu, aby koncentrace nepřekračovala 1 mg/l. Dále vyhlašuje tříleté sledování obsahu této látky  v uvedených lihovinách, aby v budoucnu bylo možno stanovit maximální limit.

K dispozici je stanovisko úřadu EFSA k této problematice, a také závěry Společného výboru expertů pro kontaminanty FAO/WHO z r. 2005 (Sixty-fourth report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives, WHO Technical Report Series, No. 930, P. 31, 2006), kde je etylkarbamát jedním z posuzovaných kontaminantů.

Pokud bude doporučení Komise přijato, bude zveřejněno v Úředním věstníku ES a na webu „eur-lex“ (legislativa EU).


Summary record of the Standing committee on the food chain and animal health, Brussel on 8 December 2009, Section „Toxicological safety of the food chain“

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021