Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Optimalizace potravinářských mikroorganismů bez GM do kategorie

Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv > Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv> Potravinářství - Archiv
Aktuality > Aktuality

Optimalizace potravinářských mikroorganismů bez GM

Vydáno: 1.6.2012
Tisk článku
Autor: Ing. Irena Suková
Patentovanou technologií založenou na evoluční změně mikroorganismů působením podmínek v bioreaktoru lze získat kulturu s požadovanými vlastnostmi.
Mikroorganismy jsou nesmírně širokou skupinou, z níž lze na základě současných znalostí laboratorně/průmyslově kultivovat jen 2 – 5 %, ostatní mohou být prokázány pouze pomocí molekulárně biologických metod. Pro pěstování je třeba znát konkrétní vhodné podmínky, tzn. především teplotu, kyselost, stavební suroviny a potřebné společné mikrobiální prostředí. Nedodržení některé z podmínek může znamenat, že určitý druh z kultury vymizí a v důsledku toho se celá příslušná skupina mikroorganismů zhroutí. Výzkumníci pozorují pouze, že kultura neroste a mají nezáviděníhodný úkol identifikovat faktory, které to způsobily.
Genová technologie postupuje rychleji, protože genetické informace pro určitý cíl (např. pro produkci určitého aromatu nebo v případě startovacích kultur pro rychlejší produkci určitých látek) se přímo vloží do organismu – startovací kultury, která je již průmyslově využívána. Jenže pro produkci potravin pomocí GM-organismů zatím není všeobecný souhlas.

Bioreaktory pro pěstování mikroorganismů
Řešení nabízí příroda sama. Mikroorganismy jsou v průběhu času nuceny se přizpůsobovat přirozeným změnám prostředí. Proces přizpůsobování není vědomý a není buňkou řízený, spíše náhodně vznikají buňky s mírně změněným genetickým vybavením (mutagenese). Taková buňka se pomnožuje intenzivněji než konkurence a prosadí se.
Pokud se podaří řídit tento přirozený proces tak, aby vznikly buňky s vlastnostmi potřebnými pro určitý potravinářský účel, vygeneruje se nová produkční linie, aniž by se použila technika GM.
Berlínská firma durakult GmbH http://www.durakult.de/ vyvinula a patentově přihlásila technologii, při níž se v uzavřeném bioreaktoru vytvoří určité podmínky, které donutí některé buňky k požadované změně vlastností. Tyto změněné buňky se selektují a pomnoží. Mikroorganismus se změní evolucí, nikoli technikou genové modifikace. Změněné mikroorganismy se využívají např. k produkci určitých aromat, barviv či jiných metabolitů nebo k množení mikroorganismů snášejících např. vysoké koncentrace cukru či solí. Předností je, že přežívají a pomnožují se jen takové buňky, které jsou optimálně přizpůsobeny budoucím podmínkám ve výrobě, a že proto odpadá následný nákladný a časově náročný selekční proces.
Touto technikou lze dále optimalizovat i geneticky manipulované mikroorganismy, aby se do jejich genomu stabilně integrovaly nové vlastnosti.

Dtsch. Lebensm. Rdsch., 107, 2011, č. 12, s. 591-593
Objednávka kopie článku
Entwicklung und Optimierung von Mikroorganismen ohne Gentechnik: Evolution statt Revolution!
 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021