Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Orální imunizace černé zvěře do kategorie

Veterinární záležitosti > Živočišná výroba - Archiv> Veterinární záležitosti> Živočišná výroba - Archiv

Orální imunizace černé zvěře

Vydáno: 9.10.2008
Tisk článku
Pomocí důsledné perorální vakcinace je možné eradikovat virus klasického moru prasat z populací divokých prasat, metoda se osvědčila v Německu a ve Francii.
(bft) – Klasický mor prasat (KMP) je jedním z infekčních onemocnění podléhajících ohlašovací povinnosti. Touto nákazou bývají postiženy jak populace domácích prasat, tak se také hojně vyskytuje u evropských prasat divokých. Početní stavy černé zvěře infikované virem KMP se tak stávají zdrojem infekce a původcem propuknutí této nákazy v početních stavech domácích prasat.
 
Silně vyvinuté populace černé zvěře dlouhodobě zabránily přirozenému přerušení infekčního řetězce viru KMP. Od poloviny 90. let se proto – nejprve v polních pokusech, povolených v rámci EU – přistoupilo k provádění vakcinace u divokých prasat. Od roku 2001 je nouzová vakcinace divokých prasat v obzvlášť ohrožených lokalitách také zakotvena ve speciální směrnici EU jako jedno z opatření v rámci boje s tímto onemocněním. V Německu již více než deset let úspěšně pracují s návnadovými (perorálními) vakcínami. V závislosti na hustotě početních stavů divočáků se při mírném výskytu infekce podařilo, pomocí dvakrát se opakující dvojité vakcinaci za rok, v průběhu krátkého času nákazu vyhubit. V ostatních regionech Německa se díky třikrát se opakující dvojité vakcinaci na jaře, v létě a na podzim podařil průlom v boji s tímto onemocněním. Orální imunizace má tu přednost, že jsou do vakcinačních opatření zahrnuta i na jaře narozená selata.  
 
Základním předpokladem je, že musí populace černé zvěře vykazovat více než 50 % celkového množství protilátek proti viru KMP, aby byla zajištěna dostatečná efektivita boje s touto nákazou. Konstantně vysoká hladina protilátek v populaci ve výši 60 % garantuje eradikaci KMP v průběhu jednoho a dvou roků. Pomocí třikrát se opakující orální imunizace se podaří virus eradikovat dokonce i v lokalitách s extrémně vysokým infekčním tlakem. Doplňkovým opatřením v rámci boje s tímto onemocněním je redukce populace divokých prasat  intenzivním odlovem černé zvěře. Ke spolehlivé ochraně i čerstvě narozených selat jsou předkládány menší návnady. Ukázalo se ale, že zvířata i tyto menší návnady začnou přijímat teprve až po dosažení věku tří až čtyř měsíců věku. Protilátky získané z mateřského mléka ale malá selata dokáží ochránit pouze po dobu dvou měsíců. Tak zůstává stále ještě velký podíl populace mladých zvířat náchylných na virus. To je nutné při odlovu černé zvěře zohlednit. Cílem je, aby při výloži činil podíl mláďat 70%. Tato metoda se osvědčila v Německu a také ve Francii jako metoda efektivní v rámci boje s tímto infekčním onemocněním. V současné době začínají tuto metodu vakcinace používat i v některých zemích východní Evropy, ve kterých je klasický mor prasat poměrně značně rozšířen.            
 
Orale Immunisierung gegen Wild – Schweinepest erfolgreich
[cit. 2008-10-06], www.animal-health-online.de
 
 
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021