Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Ošetření včel proti varroáze do kategorie

TZ SVS ČR > Zdroje ICBP - Archiv> TZ SVS ČR> Zdroje ICBP - Archiv
Veterinární záležitosti > Živočišná výroba - Archiv> Veterinární záležitosti> Živočišná výroba - Archiv

Ošetření včel proti varroáze

Vydáno: 10.12.2009
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 9.12.2009.
Je čas „namazat“ včely

Tedy správněji, právě nyní je čas ošetřit včelstva prostředkem proti varroáze. Zejména v uplynulém roce se potvrdilo, že včasná a důsledná aplikace prostředku proti tomuto onemocnění včel, které způsobují roztoči, přinesla kýžený efekt. Letos bylo případů zjištěné varroázy o 20 % méně proti předchozím letům. To znamená, že letos bylo zhruba 10 % včelstev s nálezem roztoče Varroa destructor.
Krajské veterinární správy již včelařům daly pokyn (má úřední formu nařízení), aby ošetřili všechna včelstva přípravkem VARIDOL (FUM, AER) podle technologického postupu, stanoveného výrobcem, a to třikrát v období od 10. 10. 2009 do 31. 12. 2009 tak, aby mezi prvním a druhým ošetřením byl interval 14 - 21 dnů.
 
V pokynech včelařům je přesně uvedeno, jak postupovat. Například, že poslední ošetření je nejlépe provést v době, kdy jsou včelstva bez plodu, tedy právě na začátku prosince. S ošetřením fumigací nebo aerosolem je nutné počítat v čase, kdy včely nelétají. Ve včelstvech při druhém a třetím ošetření nesmí být přítomen zavíčkovaný plod. Ten se odstraní buď vyřezáním, nebo rozdrásáním tak, aby případně přítomní roztoči byli vystaveni účinným látkám. Podle klimatických podmínek se Varidol aplikuje při venkovní teplotě nad +10 ºC formou fumigace, při venkovní teplotě od +2 ºC do +10 ºC jako aerosol. Při použití acetonu lze aerosol aplikovat až do venkovní teploty – 5 ºC. Po posledním ošetření před odběrem zimní včelí měli musí být dodržen interval v délce nejméně 30 dnů. 
 
Včelaři pak musejí provést odběr směsného vzorku zimní včelí měli ze všech včelstev na všech stanovištích a zajistit jejich doručení tak, aby byly nejpozději do 15. února 2010 dodány k vyšetření do Státního veterinárního ústavu nebo do laboratoře, která byla pro vyšetření na varroázu akreditována a které Státní veterinární správa České republiky vydala souhlas k provádění laboratorní diagnostické činnosti. Tato činnost je jednou ze zákonných povinností chovatelů zvířat, tedy chránit je před nákazami.
 
Včelařští odborníci zastávají stanovisko, že řádně ošetřená včelstva proti varroáze jsou odolnější proti ještě horší nebezpečné nákaze včel – moru včelího plodu.
 
Možná je dobré při této příležitosti připomenout ještě jednu povinnost včelařů, která není prvotně „veterinární“, vyplývá totiž z Vyhlášky č. 327/2004 Sb. vycházející z rostlinolékařského zákona a to, že je každá právnická nebo fyzická osoba, která je chovatelem včel povinna oznámit písemně místně příslušnému obecnímu úřadu každoročně do konce února umístění trvalých stanovišť včelstev. Každé nové umístění stanovišť včelstev, včetně kočovných, chovatel včel musí oznámit písemně obecnímu úřadu nejpozději pět dnů před jejich přemístěním; pokud nové umístění nebude v zastavěné části obce, připojí chovatel jednoduchý situační náčrtek s označením stanoviště včelstev. Důvodem tohoto ustanovení je sice snazší šetření případných otrav včel, avšak i ta provádí úřední veterinární lékaři a navíc, dobrá znalost umístění stanovišť včelstev je výhodou při nákazových opatřeních.

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021