Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Otevřený dopis odborníků na výživu dětí ke kampani proti školnímu stravování do kategorie

Aktuality > Aktuality

Otevřený dopis odborníků na výživu dětí ke kampani proti školnímu stravování

Vydáno: 23.4.2014
Tisk článku
Autor: Společnost pro výživu
Informace Společnosti pro výživu

Otevřený dopis odborníků na výživu dětí ke kampani proti školnímu stravování

Vážený pane ministře,

média jsou v poslední době zahlcena zkreslenými a nepravdivými informacemi, jež se týkají školního stravování. My, zástupci odborné veřejnosti, jsme znepokojeni touto situací, která poškozuje význam a jedinečnost systému školního stravování v naší republice. Systém školního stravování se vyvíjel po dobu 50-ti let a na jeho vývoji se zásadním způsobem vždy podíleli odborníci (v roce 1963 vyšla první vyhláška, která upravovala nutriční potřebu výživy školních dětí podle věku, v pozdějších úpravách až do současnosti průměrnou měsíční spotřebu vybraných potravin na strávníka a den v gramech, tzv. spotřební koš).

V příloze tohoto otevřeného dopisu specifikujeme dezinformace a polopravdy, kterými je veřejnost zahrnována a proti kterým je třeba se zásadním způsobem postavit, neboť mohou ohrozit nejen kontinuitu vývoje školního stravování, ale dokonce i opodstatnění jeho další existence.

Vážený pane ministře, žádáme Vás, abyste při svých rozhodování dopřál sluchu nejenom iniciativám propagujícím různé alternativní způsoby stravování, ale také nám, zástupcům odborné veřejnosti, kteří se o školní stravování staráme dlouhodobě a systematicky.  Naše postoje nejsou populistické a mají oporu ve výzkumu, vědě a legislativě. Dobře víme, že za systémová rozhodnutí mají zodpovědnost zvolení zástupci naší společnosti, je však důležité, aby se při svém rozhodování opírali o kompetentní stanoviska odborníků.

Zvýšený výskyt obezity v dětské populaci (není pravdou tvrzení iniciativy Skutečně zdravá škola, že jsme na druhém místě v Evropě) není zapříčiněn špatným školním stravováním, ale mnoha jinými faktory. Patří mezi ně hlavně nedostatek pohybu, vysoký příjem energie, zejména pak nahrazování pravidelného stravování energeticky bohatými potravinami a nápoji bez přínosu vhodných živin. Tento problém se netýká školního stravování, které naopak nabízí dětem vyváženou, plnohodnotnou stravu, chránící je před nebezpečím alimentárních onemocnění. Chtěli bychom Vás upozornit, že mnohé názory iniciativ, které ve svých prohlášeních akceptujete, jsou v přímém rozporu nejen s našimi názory, ale také např. s projektem MŠMT „Pokusné ověřování změn v pohybovém a výživovém režimu žáků 1. stupně ZŠ“, který Vy sám podporujete.

V Praze dne 10.3.2014 

MUDr. P. Tláskal, CSc.
předseda Společnosti pro výživu

Za odbornou veřejnost: 

Centrum podpory veřejného zdraví, Státní zdravotní ústav Praha, MUDr.M.Nejedlá
Fórum prevence dětské výživy a obezity, předsedkyně RNDr.H. Zamrazilová, Ph.D.
Fórum zdravé výživy, MUDr. J.Piťha, CSc.
Katedra výchovy ke zdraví, Pedagogická fakulta MU Brno, PhDr. Mgr. L. Mužíková, Ph.D.
Pracovní sekce pro dětskou výživu v rámci Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP, předsedkyně MUDr. Alena Šebková, MUDr. Bohuslav Procházka
Sekce pediatrické obezitologie, Česká obezitologická společnost, předsedkyně sekce MUDr. J. Kytnarová
Sekce školního stravování při SPV Bc. A. Strosserová, prof. Ing. J. Dostálová, CSc.
STOB, předsedkyně PhDr.I.Málková  a Mgr.J.Divoká
Vím, co jím a piju o.p.s., ředitelka společnosti, Ing.L.Gonzálezová
VOŠZ a SZŠ 5.května Praha, ředitelka PhDr. M. Janáková, Ph.D.
Výživa dětí o.s., MUDr.A.Moravcová

Celý dopis včetně příloh naleznete ZDE.

 

Dopis byl adresován PhDr. M. Chládkovi MBA,
ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy ČR

a na vědomí: 

MUDr. S. Němečkovi MBA, ministrovi zdravotnictví ČR
Ing. M. Jurečkovi, ministrovi zemědělství ČR


Zdroj: Společnost pro výživu

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021