Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Ozařování ovoce a zeleniny do kategorie

Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv > Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv> Potravinářství - Archiv

Ozařování ovoce a zeleniny

Vydáno: 16.12.2009
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Výhody aplikace ozařování . Přehledová práce.
Ačkoliv se ozařování jeví jako jedna z nejvíce slibných nových technologií usmrcování mikroorganismů, k jeho širokému využití v praxi nedochází. Zejména v EU spotřebitelé vnímají ozařování potravin negativně a vystupují proti němu. V USA, kde vláda i spotřebitelé jsou mnohem pozitivněji nakloněni ozařování, našla tato technika řadu aplikací u potravin živočišného i rostlinného původu. Mezi výhody ozařování obecně patří:
– prodloužení údržnosti,
– žádná změna fyzikálních a organoleptických vlastností,
– nižší náklady (téměř o 50 % ve srovnání s jinými široce používanými konvenčními metodami).
Legislativa EU vyžaduje, aby byly ozářené potraviny odpovídajícím způsobem značeny. Existuje řada metod, které lze využít k detekci ozářených potravin.
 
V časopise Critical Reviews in Food Science and Nutrition (viz zdroj) byl uveřejněn článek “Použití ozařování u zeleniny a ovoce: přehled”. Autoři v něm uvádějí, že prostřednictvím ozáření lze prodloužit údržnost ovoce a zeleniny 3–5krát. Aby se nemuselo používat vysokých dávek záření, aplikuje se tzv. “technologie překážek”, tzn. ke zlepšení kvality a k prodloužení údržnosti se použije více než jedna technologie.
Článek je strukturován do následujících kapitol:
* Kvalita a prodloužení údržnosti ozářeného ovoce
* Senzorické vlastnosti ozářeného ovoce
* Mikroflóra ozářeného ovoce
* Ozařování a technologie překážek u ozařovaného ovoce
* Kvalita a prodloužení údržnosti ozářené zeleniny
* Senzorické vlastnosti ozářené zeleniny
* Mikroflóra ozářené zeleniny
* Ozařování a technologie překážek u ozařované zeleniny
* Identifikace ozářeného ovoce a zeleniny
* Techniky identifikace

Zdroj: Critical Reviews in Food Science and Nutrition 49, 2009, č. 5, s. 427–462
Objednávka kopie článku
 
Ozařování potravin (informační přehled ÚZEI, 2006)
Ozařovny a ozařování potravin v EU
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021