Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Ozdravování od IBR je účinné do kategorie

TZ SVS ČR > Zdroje ICBP - Archiv> TZ SVS ČR> Zdroje ICBP - Archiv
Veterinární záležitosti > Živočišná výroba - Archiv> Veterinární záležitosti> Živočišná výroba - Archiv

Ozdravování od IBR je účinné

Vydáno: 26.3.2008
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 25.3.2008 týkající se infekční bovinní rhinotracheitidy (IBR).
Již druhým rokem probíhá v ČR Národní ozdravovací plán od IBR – infekční bovinní rhinotracheitidy. Byl zahájen 1. 1. 2006, a jeho cílem je zlepšit zdraví skotu a zjednodušit podmínky pro přemísťování zvířat, spermatu, vajíček a embryí a do budoucna si udržet obchodní možnosti zejména se státy, které jsou této nákazy prosté. Za dva roky ozdravování vzrostl počet úředně prostých a ozdravených hospodářství v ČR na téměř 50 % (přesně to je 47, 99 %). Proti počátečnímu stavu se podíl IBR prostých hospodářství zvýšil téměř o 30 % (přesněji o 29 %).
 
Tuto dlouhodobou akci, Národní ozdravovací program, finančně podporuje Ministerstvo zemědělství po dobu 7 let od zahájení, to znamená do roku 2012. Dne 5. 2. 2008 (jak jsme již dříve informovali) Evropská komise na základě schválení tohoto programu umožnila naší republice požadovat dodatečné záruky na obchod a dovoz živého skotu (rozhodnutím Komise 2004/558/ES). Tato možnost chrání české chovatele skotu před zavlečením původce IBR ze zahraničí.
 
Co to znamená? Že chovatelé nemusejí tuto ochranu řešit bilaterálními smlouvami, ale mohou na základě zmíněného rozhodnutí požadovat před přemístěním (nákupu) plemenného materiálu splnění podmínky třicetidenní izolace, kdy musí být zvířata sérologicky vyšetřena, samozřejmě s negativním výsledkem. To se týká i skotu obchodovaného za účelem dalšího výkrmu. To se samozřejmě týká i vývozu skotu (i spermatu, vajíček a embryí) z ČR do zemí prostých IBR nebo do zemí, které mají Komisí schválený ozdravovací program.
 
Lze tedy říci, že efekt prvních dvou roků ozdravování byl velký. Znatelný přírůstek až ke hranici 75 % prostých a ozdravených hospodářství lze očekávat v následujících dvou až tří letech. Avšak v hospodářstvích, která byla silně zamořená, tzn. zejména v těch větších, bude mít ozdravování nejdelší průběh. Lze očekávat, že poslední hospodářství by mohlo dokončit program ozdravování na konci roku 2012. A zhruba v tomto období by mohla naše republika dosáhnout statutu země prosté a ozdravené IBR.
 
Někomu možná přijde problém infekční bovinní rhinotracheitidy v porovnání s tuberkulózou nebo brucelózou skotu (jichž jsme ostatně také prostí) jako marginální záležitost. Ale, není tomu tak. Každá nákaza, byť „jen“ postihující dobytek, omezuje možnosti obchodování. A Státní veterinární správa ČR podle slov Milana Maleny, jejího ústředního ředitele, usiluje o to, aby byla u nás chovaná zvířata zdravá, a aby naši chovatelé měli možnost své produkty na společném trhu i ve třetích zemích úspěšně uplatňovat bez omezení.
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Pozn.: IBR je onemocnění skotu, které působí herpesvirus typ 1 (BHV 1). Infekce probíhá buď s klinickými příznaky, tj. záněty dýchacího ústrojí a pohlavních orgánů, horečky, výtok ze sliznic a zmetání březích krav. Anebo je forma latentní, která se projevuje především snížením užitkovosti a dalším nenápadným šířením původce nákazy. Postihuje jen skot, nikoli lidi, nicméně je velmi nepříjemná a dobytku i chovatelům působí problémy. Proto se také proti ní podnikají „kroky“.
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021