Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Označování alergenů do kategorie

Alergeny > Rizikové faktory - Archiv> Alergeny> Rizikové faktory - Archiv

Označování alergenů

Vydáno: 30.9.2008
Tisk článku
Informace o přítomnosti alergenů na obalech potravin je smysluplný informační zdroj pro alergiky.
Zákonné potravinářské předpisy pro označování potravin jsou bezpochyby vhodné informační zdroje pro alergiky. Ve výrobních závodech musí být brán zřetel na ekonomickou a technickou proveditelnost tohoto požadavku. Je zaznamenávána permanentní snaha o nulové riziko při označování přítomnosti alergenů na obalech potravin. Zkoušky kvality surovin a výstupních potravin, vyšetření zdojů kontaminace a provádění následných opatření ke snížení kontaminace, jsou v tomto případě nevyhnutelné. Při vzniku kontaminace, které nemohlo být zamezeno, musí být prováděna vhodná zhodnocení rizik, jež posléze vedou k zavedení odpovídajících kroků. I ve sporných případech je třeba označovat i stopová množství alergenů požadovaným způsobem.
Zjišťování prahových hodnot je tedy smysluplné v případech, kdy je soudně vymahatelné a použitými způsoby vyhodnotitelné. Proto musí být splněny požadavky nutné pro informace alergiků, zjišťované v závodech technicky proveditelnými způsoby. Prahové hodnoty s odhadem možného rizika má výrobcům ulehčit to, aby byla tato otázka provedena náležitým způsobem. Informační hodnota podávaných údajů má pomoci nynějšímu označení alergenů, což má být pro alergiky osvědčeným prostředkem k jejich informovanosti. Je zaznamenáno permanetní úsilí, které napomáhá k tomu, aby bylo v každém případě zajištěno nulového riziko.
 
Fleischwirtschaft, 2008, 88, č. 8, s. 47-50
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021