Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Označování způsobu chovu nosnic na výrobcích neprošlo do kategorie

Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace
Značení potravin - Archiv > Značení potravin - Archiv> Potravinářství - Archiv

Označování způsobu chovu nosnic na výrobcích neprošlo

Vydáno: 7.4.2009
Tisk článku
Komise neschválila rakouský návrh národního nařízení o označování chovu nosnic na výrobcích z vajec.

Rakouské Spolkové ministerstvo pro zdraví, rodinu a mládež zaslalo v květnu 2008 Komisi notifikaci s návrhem nařízení týkajícího se uvádění údaje o způsobu chovu nosnic na výrobcích z vajec nebo vyrobených za použití vajec. Uvádění příslušného tvrzení nad rámec předpisů ES bylo navrženo pro

-          tepelně ošetřená vejce, tekutá vejce příp. žloutek či bílek, sušená vejce příp. žloutek či bílek,

-          nebalená tepelně ošetřená vejce,

-          nebalené potraviny vyrobené za použití vajec.

Cílem nařízení měla být ochrana spotřebitelů před falešným značením a podpora volného chovu příznivějšího pro drůbež.

Potravinářský průmysl označil  návrh jako nepřiměřený, vytvářející překážky trhu, překračující rámec evropské legislativy a finančně zatěžující rakouské podniky.

Komise návrh v předložené formě neschválila. Důvody uvádění způsobu chovu nosnic nepovažuje za tak závažné nebo specifické, aby muselo být přijato národní legislativní opatření. Podpora volného chovu nosnic nepatří mezi vyjmenované důvody ve směrnici 2000/13/ES o označování, kvůli nimž by měl být vydán národní předpis. Neuvádění způsobu chovu nosnic nevede k mylnému informování spotřebitele, a pokud by nějaká použitá formulace byla zavádějící, bylo by to každopádně v rozporu s výše citovanou směrnicí. Regulace tohoto označování v rámci EU bude v budoucnu projednávána.

Důvod, proč právě Rakousko usiluje o zviditelnění vajec z volného chovu spočívá v tom, že od 1. 1. 2009 je v Rakousku zakázán klecový chov nosnic, a producenti museli za tím účelem vynaložit značné investice. Komise počítá se zákazem klecového chovu až od r. 2012.

Rakousko na základě uvedeného rozhodnutí Komise stáhlo svůj návrh, ale vydalo výnos o možnosti dobrovolného označování způsobu chovu nosnic, jejichž vejce jsou ve výrobcích použita, a sice na úrovni Rakouska. Je otázkou, zda se problematika s novou rakouskou vládou dostane znovu na program jednání.


Ernährung, 33, 2009, č. 2, s. 76-78


Další informace

Evropská komise počítá s úpným zákazem chovu nosnic v těsných klecích od roku 2012

Klecové ustájení nosnic v EU stále převládá

Chov nosnic v Německu

V USA se zabývají alternativním ustájením nosnic

Chov nosnic v Rakousku je přátelštější

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021