Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Patatin: hlavní bílkovina brambor do kategorie

Zemědělský a potravinářský výzkum > Zemědělský a potravinářský výzkum> Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv> Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv

Patatin: hlavní bílkovina brambor

Vydáno: 2.2.2009
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Výzkum zaměřený na obsah patatinu v hlízách brambor ke zpracování a ve stolních odrůdách brambor.
Patatin představuje skupinu imunologicky identických glykoproteinových isoforem s molekulovou hmotností ca 40–43 000 (nativní konformací je dimer). Patatin funguje jako zásobní bílkovina brambor, ale na rozdíl od většiny ostatních rostlinných zásobních proteinů vykazuje rovněž aktivitu řady enzymů. Toto zjištění vede k domněnce, že patatin není pouze zásobní bílkovina, ale je také součástí obranného mechanismu brambor. Skutečná fyziologická úloha patatinu v bramborových hlízách však dosud nebyla stanovena.
Na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích provedli studii, ve které se v průběhu tří let (2003–2005) zkoumal vliv kultivaru brambor na obsah patatinu. Výsledky práce ukázaly (viz příloha), že při výběru optimálních kultivarů brambor pro zpracování je nutné přihlížet nejen k obsahu škrobu, ale také k obsahu bílkovin, zvláště hlavního zásobního proteinu patatinu.
 
Práce byla podpořena grantem GAČR (Projekt č. 521/03/P036) a MŠMT (Projekt č. MSM 6007665806).
 
Příloha: Patatin, the Major Protein of Potato (Solanum tuberosum L.) Tubers, and its Occurrence as Genotype Effect: Processing Versus Table Potatoes (pdf, 275 kB)
 
Zdroj: Czech J. Food Sci. 26, 2008, č. 5, s. 347–359
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021