Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Patulin v ovocných šťávách do kategorie

Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv

Patulin v ovocných šťávách

Vydáno: 13.8.2010
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Ve šťávě z hrušek bylo zjištěno překročení povoleného limitu pro tento mykotoxin. Riziko pro děti.
Patulin (PAT) je mykotoxin, který produkuje více než 60 druhů plísní patřících do 30 rodů. Hlavními producenty PAT jsou plísně Penicillium expansum, Penicillium griseofulvum, Aspergillus clavatus a Byssochlamys nivea. Představují tak závažné riziko pro zdraví člověka. Plísně produkující PAT nejvíce napadají jádrové ovoce a peckoviny a to zejména po sklizni.
PAT byl objeven v roce 1942. Jde o látku, která, v závislosti na dávce, působí toxicky na člověka. Podle WHO (1996) jsou hlavními projevy krátkodobého působení PAT zejména křeše, dušnost, plicní edém, poškození trávicího traktu, zvracení. Při dlouhodobém působení dochází ke snížení činnosti imunitního systému, zpomalení růstu a vývoji fibrosarkomů (zhoubných nádorů z vazivové tkáně). PAT má rovněž neurotoxické účinky. In vitro byla demonstrována jeho genotoxicita a teratogenita.
Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) zařadila PAT do skupiny 3, tj. mezi látky “neklasifikovatelné z hlediska karcinogenních účinků na člověka”. Evropská komise stanovila limity pro PAT v potravinách v nařízení 1881/2006 (viz tabulka).
 
Potravina
Maximální limit (µg/kg)
Ovocné šťávy, rekonstituované koncentrované ovocné šťávy
a ovocné nektary
50
Lihoviny, jablečné víno a jiné fermentované nápoje získané
z jablek nebo obsahující jablečnou šťávu
50
Pevné výrobky z jablek, včetně jablečného kompotu
a jablečného pyré určené k přímé lidské spotřebě
25
Jablečná šťáva a pevné výrobky z jablek, včetně jablečného
kompotu a jablečného pyré, pro kojence a malé děti,
takto označené a prodávané
10
Jiné než obilné příkrmy pro kojence a malé děti
10
 
PAT je odolný vůči teplu, a proto vykazuje rezistenci k procesům používaným při průmyslové výrobě ovocných výrobků. Přítomnost PAT v komerčních ovocných šťávách se považuje za parametr, který ukazuje na kvalitu použité suroviny.
Spotřeba ovocných šťáv se zvyšuje, neboť se na trh uvádějí nové generace šťáv fortifikovaných vitaminy a vlákninou.
 
V Itálii provedli studii, v rámci které se sledovala přítomnost PAT v ovocných šťávách a posuzovalo se riziko z PAT pro všechny skupiny populace. Celkem bylo analyzováno 35 jablečných šťáv, 35 šťáv ze směsi ovoce a 35 hruškových šťáv vyrobených různými italskými a evropskými firmami. Obsah PAT v těchto šťávách byl následující:
 
Šťáva
Obsah PAT (µg/l)
Průměrný obsah PAT (µg/l)
Jablečná
6–30
18
Směs ovoce
1–45
23
Hrušková
5–92
43
 
U hruškové šťávy přesáhlo 14 vzorků z 35 testovaných šťáv limit 50 µg/l stanovený Evropskou komisí v nařízení 1881/2006.
Limit 50 µg/l pro PAT v ovocných šťávách uvedený v nařízení 1881/2006 se týká dospělých osob (o hmotnosti 70 kg). Nižší limity PAT ve výrobcích pro děti jsou stanoveny pouze pro jablečnou šťávu, jablečný kompot a jablečné pyré. Pro šťávy z ostatních druhů ovoce, které děti rovněž konzumují, jsou limity kontaminantů v potravinách stejné jako pro dospělé osoby. Nebere se do úvahy fakt, že dětští spotřebitelé ještě nedosáhli hmotnosti 70 kg a že metabolismus dětí není schopný zajišťovat odpovídající detoxikaci organismu.
 
Zdroj: Food Additives and Contaminants: Part B (Surveillance) 4, 2010, č. 2, s. 114–119
Objednávka kopie článku
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021